МАЈЧИЦЕ-Biljana Chelik


Biljana Chelik

Мајчице,

зборуваш тешко, едвај чујно.

Го зафати огин покривот твој,

ги пеплоса и ѕидовите.

Стара, изнемоштена,

парчосана од чакали од сите страни.

Но, темелите неможат да ти ги сотрат,

чунки тие се саде коски и крв.

Biljana Chelik

*Сите права се задржани

Мајчице,

зборуваш тешко, едвај чујно.

Го зафати огин покривот твој,

ги пеплоса и ѕидовите.