1432 fëmijë shqiptar viktima-Jashar H.Selmanaj


1432 Fëmijë Shqiptar Viktima

1 – 432 fëmijë shqiptar viktima

4 – plag më qenë janë shumë

3 – të vdeku është keq o trima

2 – të shqetsuar të ishin në gjumë.

F – ëmijet shqiptar viktima të barbarevë

Ë – shtë koha e pa kohë për shqiptar

M – ëndoni, se ka ardh dita e hakmarrjevë

I – shim në luftë më serb e më tradhetar

J – etime koha më ëndrrën e përçarjevë

Ë – gjujt u zhduken, sikur të ishin zogj shtegtar.

Sh – qiptar viktima të gjenocidit shtetror

Q – akënjet uluronin mbi fëmijët tanë

I – kem, si të shpetojmë nga ai terror

P – astaj bishat serbe femijet i kishin zanë

T – ani i kujtojmë më mall të varri nji kuror

A – h, mish të fëmjijëvë serbet kanë ngranë

R – ahat e të qetë kurr nuk ka pajtim vëllëzëror.

V – iktima të gjenocidit shtetëror të serbis

I – shull më gjak është shteti jonë dardania

K – oha troket tik takë në derë të shtepis

T – allen më ne serbet, por edhe shqipnia

I – dhuj për në jeni e mbeteni bijet e shqiptaris

M – allkim është ballkani i hapur ky mbeti burrnia

A – rgat i serbis shqiperi po i vjen era tradhetis.

T – ë gjenocidit shtetëror të serbis viktim femijët

Ë – është vrasja masive të cilen kurr se harrojmë.

Gj – gjenocidit shtetëror të serbis i vjen era gjak

E – rë e keqe krimit, gjenocidit dhe e masakravë

N – e a mendojmë, pa tjetër do të marrim hak

O – h, serbet i vranë femijët në bark të gravë

C – itati i tyre i therim femijet të lidhur lulak

I – ishin bisha ishin krimine ordiner të rrugavë

D – ua të ju tregojë, se po harrojmë pak nga pak

I – kanë therë fëmijët serbet në bark të nënavë

T – ani shqiptar kemi mbetë, si shtepi pa oxhak.

Sh – tetëror të serbis viltima janë 1432 fëmijë

T – rima shqipet më nëri tjetrin pse jo më serbin

E – v, ju plaqin syt, a ka mbetë nji fije burrërijë

T – ani apo mëndja ju kanë lënë ju ore të gjorë

Ë – shtë koha për komb e bashkim të mëndoni

R – adha është e jona para të huajvë u bëmë hor

O – ra po troket në çdo çast koha të veproni

R – iga të shiut, ngrica, stuhi, bresher e dëborë.

T – ik tak ora kur na zgjon o njerz të pa dinjitet

Ë – shtë varri më gjak të fëmijëvë i cili të terbon.

S – erbis duhet nji mësazh më ja derguar

E – rë e keqe i vjen veprimit kunder nesh

R – adha i vjen hakmarrjes kemi më ju ngushlluar

B – all për ball e verteta ka më dal në shesh

I – shullin më gjak në shtepi kemi më ju uruar

S – e vjen koha e jonë e kemi më ju bërë pshesh

Ë – shtë gjaku i fëmijë i cili ka më ju asgjesuar.