Feri Arifi-Që 700 vjet propagand për popullin e Ilirikut (Ballkanin)


Që 700 vjet propagand për popullin e Ilirikut (Ballkanin)

Akademitë tona po flejnë në gjumë.

Shkrim i përkthyer nga serbishtja:

Serb është ai që shkon në kishën serbe. Ishin një grusht njerëzish në shekullin e 19-të (Ivan Jugoviq, Vuk Karaxhiq, Sarajlia, Garašanin, Medakoviq…) që u nisën për të ndryshuar, për të imponuar fantazinë se serbët janë një popull i lidhur nga origjina, historia, tradita. dhe zakonet, dhe ne e dimë se serbë nuk kishte – JO jo, para 700 vjeteve më parë, nga kral Dushani , fjala serb do të thotë njësoj si ortodoksë. Lexoni se çfarë u ka thënë Dubrovnikasve në statutin kur shiti Stonin dhe Peljeshac:

Evo 700 godina za narod na Balkanu Srbin je onaj ko ide u Srpsku crkvu. To je šaka ljudi u 19. vijeku (Ivan Jugović, Vuk, Sarajlija, Garašanin, Medaković…) krenula da promijeni, da nametne fantaziju kako su Srbi narod koji veže porijeklo, istorija, tradicija, običaji, a znamo da toga zajedničkog kod Srba – NEMA. Još prije 700 godina za kralja Dušana je riječ srbin značila isto što i pravoslavac. Pročitajte što je naveo u povelji Dubrovčanima, kada je prodao Ston i Pelješac:

Evo 700 godina za narod na Balkanu Srbin je onaj ko ide u Srpsku crkvu. To je šaka ljudi u 19. vijeku (Ivan Jugović, Vuk, Sarajlija, Garašanin, Medaković…) krenula da promijeni, da nametne fantaziju kako su Srbi narod koji veže porijeklo, istorija, tradicija, običaji, a znamo da toga zajedničkog kod Srba – NEMA. Još prije 700 godina za kralja Dušana je riječ srbin značila isto što i pravoslavac. Pročitajte što je naveo u povelji Dubrovčanima, kada je prodao Ston i Pelješac:

About Post Author