Abdulla Mehmeti:Thënia e ditës


Abdulla Mehmeti

Thënia e ditës

Rusia* ka qenë dhe është nëna e Djallit mongol-tartar** nga shkretëtirat e Siberisë, që e ka kërcënuar qytetërimin perëndimor-evropiаn dhe paqen e sigurinë ndërkombëtare disa shekuj me radhë.

(25 prill 2022)

* Rusia është quajtur Moskovi para pushtimit nga fiset barbare mongole-tartare.

** Këtu bëhet fjalë për kuptimin fillestar të emrit “tartar”, që domethënë “barbar”, dhe nuk ka të bëjë me popullin tartar dhe shtetin aktual të Tartaristanit, dijetarët e të cilit aktualisht kërkojnë nga institucionet ndërkombëtare që t’u hiqet ky emërtin i imponuar ofendues (pezhorativ), dhe të quhen si popull: bullgar (vollgarë, sipas vendbanimit nga lashtësia, lugina e lumit Vollga) dhe si shtet Bullgari.

About Post Author