Agim Xh, Dëshnica:Poeti i  e piktori  i madh akademik ukrahinas  Taras  G. Shevçenko(1814 – 1861)


  Taras  G. Shevçenko(1814 – 1861)

…Poeti i  e piktori  i madh akademik ukrahinas  Taras Shevçenko një pjesë të jetës e kaloi  si  ushtar i thjeshtë  në repartet e ushtarake ruse,  në  stepa e shkretëtira, i fyer  dhe  i munduar nga oficerët  e kapterët rusë. Me urdhër nga lartë  iu hoqën gradat  oficerit   dhe u ndalua të shkruante e të pikturonte. Por në fshehtësi ai krijoi poezi nga më të dhimbshmet përmallimi për atdheun  e dashur, Ukrainën.

Shënim:  Taras Shevçenko  në disa krijime  poetike ,  nuk rimon, por ritmi është .

 pranishëm në çdo poezi.

Perkthime nga Agim Xh, Dëshnica

 

  MENDIMET E MIA

Mendime, mendimet e mia,

Mjerë, me ju!

Ç’ushtruatnëpërletër

Me radhëtëzymtëashtu?

Pse era s’ushpërndau,

Si pluhurnëhapësirë?

Pse, mjerimis’ushtroitëflinit

Si fëmijtëmirë?

Mos u lindëmngamjerimi?

E lotët i derdhëmçurk … Si s’umbytëm?

Si s’vërshuamsidet e nukgërryemfushat?

Njerëzit s ‘pyetën se ç’mëdhimbtenëgji,

E përsemallkojfatintimtëmbrapsht,

Përsemundohem… “S’prishpunë, ec!”

As me tëqeshurnukmëthanë.

Lulet e mia, fëmijtë e mi,

Psejukamledhatuar, psejukammbrojtur?

Vallë a qanzemraime e vetmenëbotë,

Ashtusiçkamqarëdheunë me ju?

A mud tëgjendetnjëvashë

Zemra e saj e sytë e zi,

Tëqajnë me jumendime?

A lypetmëtepër?

Vetëmnjë lot tëbinte….

Mendime, mendimet e mia.

Mjerë, me ju!

.

LART NË MAL KUJTOJ  UKRAINËN

Kurvjen e diela, iambaj pas shkëmbinjsh

Nëfusha, si kusarnëfshehtësirë,

PërmesshkureshzallittëUralit*

E dal testepë e gjerëdheshfreh i lirë…

Zemra e tronditur, përpëlitet

Si peshkumbiujë esëmurë.

Qeshnëheshtje e fluturon

Si pëllumbashtu si dikur.

Nëlirinëhapësirën e huaj

Përtërihem, gjakumëgufon,

Ngjitem e ngjitem

Malitlartvrapoj,

Tëshoh, tejnëmjegullUkrainën,

Tmerrkur e kujtoj!

Stepatkëtu- tëkuqe e gjembore,

Tëkaltra e qielloreatje.

Livadhetëendur me blerim,

Luginanëmuzgnëperëndim.

Këtu- gëmusha, driza, rërë e shkretë,

Njëkodër-varr,

Përtëshkuarën flet.

Ndoshtaprejfillimittëjetës

Frymënjeriu s’ka pasuraskund

E kjoshkretifshihejngabota.

Gjithsesimbërritëmkëtu

E ngritëmfortesa – qytezakudo,

Praedhevarre do tëketë

E punët do tëecinmëshpejt!

O vendi i dashur, fatiim,

Kur do tëkthehemnëUkrainë?

O Zot, medet, dotëkalbem,

Largtekjogreminë!

FortesaOrska 1847

     *Pranëlumi Ural nëstepatpërtejKaspikut, ndodhej

FortesaOrska, kupoeti e piktori  imadhukrainasTaras

Shevçenkoishteinternuarpërnjëkohëtëgjatë, siushtar

ithjeshtë, me urdhërin e Carit, i ndaluarrreptësishttë

shkruanteapotëpikturonte.

            PA LIRI

Mosnëm , mos i jepaskujt

Atëqëfati i jepplakut. 

I dëbuarlarg   e nëvetmi

Vitetikinkot e  pa liri.

Tejnëstepa do tëvete

Tëharrojçdotrishtimmëvete.

Por oh!  ç’ prapësi e samëzitje!

Kapterët,tëndalinnëçdoshetitje.

MIRË MBETSH,

O KOS ARAL!

U hapënvelat…

Tartana me sandallin

Si rrëshqitënnëpërujëra,

Mes kallameshnë Sir Dar,

Lundrojnëtashmënëkaltërsi.

Mirëmbetsh, o Kos Aral i mjerë,

Dyvjettrishtimintimtëthellë,

Sadopak, munde ta lehtësoje!

Faleminderit, krenohu, pra,

Se njerëzit, pasitëgjetën,

Se ç’duhejbërëpërty, e dinin!

Mirëmbetsh, o mik!

Jo, atë vend

As e lëvdoj, as e mallkoj!

E ndoshtabrenga,

Do t’mëtrazojësërish.

Ajoqënjoha te ajotokë!

Veçtashtiprejsaj jam larg.

.