Alda Merini-Më mbaj ngushtë në krahë


MË MBAJ NGUSHTË NË KRAHË (STRINGIMI NEL TUO ABBRACCIO)

mbaj në krahët e tu,.

por më jep një dhomë

hapur kështu zemra ime gjithmonë

ndiq shkëlqimin tënd

duke thirrur.

Unë i dua kopshtet

e lirisë sime,

asnjë njeri nuk mund të

a duhet të më mbyllë ndonjëherë në të tijën

katër rrota.

Të paktën mundesh.

Më thirrni në luks

tryezën tënde, por mos harro,

unë jam një litodit nga natyra.

Jetoj në duar të mëshirshme

kush e di për tragjedinë time

dhe e di se si rreth saj

Unë nuk strehohem në

dhembshurinë tënde mashkullore.

Përkthim nga italishtja: Lefteris Siomos K/503 a. m. gj.