Alda Merini:Në krahët e tu( nelle tue braccia)-Përktheu Lefter Shomo


L E F T E R S H O M O

A L D A M E R I N I

NË KRAHËT E TU( NELLE TUE BRACCIA)

Ekziston një vend në botë ku zemra rreh fort, ku të pritet fryma,sado emocion të provosh, aty ku koha ndalet dhe nuk ke më moshë.
Ky vend është brenda krahëve të tu, ku zemra nuk mplaket kurrë dhe mendja s’ pushon kurrë së ëndërruari.

Shqipëri : Lefter Shomo K/51 A.M.α

About Post Author