Alekos Kajantas-Dhe ata që ikin dhe ata që mbesin


LE F T E R S H O M O

A L E K O S K A J A N TAS

Dhe ata që ikin dhe ata që mbesin

( Κι’αυτοί που φεύγουν κι’ αυτοί που μένουν)

Αta që ikin buzët shtrëngojnë

Lotët mos duken, i kapërdijnë

Ata që mbeten shami valëzojnë

Dhe shpërhejnë dhimbjen me psherëtimë.

Ata që ikin

Dh’ ata që mdesin

Njësoj fatet pashpirt

Prapa i ndjekin.

Ata që ikin lëngatëngjirur

Marrin me vete dhe një uratë

Ata që mbeten shprtracfilitur

Luten sa munden e bëjnë kurajë.

Shqipëroi: Lefter Shomo K 210 tr.a.k.g.

About Post Author