Aman moj thëllëzë-Aferdita Selishtaj


Aman moj thëllëzë

Seç ja merte këngës

Thëllëza në krua

Aman moj thëllëzë

Për këngët e tua

Thëllëza e malit

Këndonte te kroj

Aman moj thëllëzë

Pse s’ma bënë me dorë

Që të marë aberë

Që mua më pe

Aman moj thëllëzë

Ngrije atë zë

Thirri moj bilbilit

Këngën ty të mbaj

Aman moj thëllëzë

Se më dogje xhanë

Bilbil je i ftuar

Isharet mos prit

Aman mor bilbilë

Të dua me shpirt

Hajd tja marim këngës

Bashkë të këndojëm

Iso le të mbajë

Ujt që gurgullonë,