Analizë e poezisë “… Arome Devolli” -Dr. Agon Halabaku


Dr. Agon Halabaku

Analizë e poezisë “… Arome Devolli” nga Arben ZEQO

Poezia “… Arome Devolli” shfrytëzon një larmi figurash letrare për të pikturuar një pamje të gjallë dhe të pasur të Devollit, vendlindja dhe vëndi ku rrah zemra e frymon shpirti i poetit.

Përdorimi i metaforave dhe personifikimeve është i dukshëm, ku Devolli përshkruhet me elemente që ngjallin shije dhe nuhatje, si në “Arome përzier, me kumb’lla ‘Stambolli'” ku aroma dhe elementet kulturore të përziera krijojnë një sens të vendit të ngrohtë dhe mikpritës. Poezia gjithashtu përdor hiperbolë për të theksuar pasurinë dhe thellësinë e shpirti, traditave dhe kulturës së Devollit.

Rima në këtë poezi është e lirë dhe nuk ndjek një skemë të qartë, çka kontribuon në rrjedhën natyrore dhe të lirë të vargjeve duke i dhënë poezisë një ndjesi më të natyrshme dhe më autentike, sikur po dëgjohet një rrëfim i gjallë dhe personal.

Ritmi në poezi është i ndryshëm, i ndikuar nga struktura e vargjeve të gjata dhe të shkurtra që ndërthuren mes tyre.

Muzikaliteti arrihet përmes përdorimit të aliteracionit dhe asonancës, të cilat ndihmojnë në krijimin e një ndjenje lirike dhe melodike, sidomos kur flitet për ushqimet, peisazhet dhe traditat.

Struktura e poezisë është e hapur dhe pa një formë të caktuar, me vargje të ndryshme në gjatësi që përshkruajnë elemente të ndryshme të jetës dhe peisazhit në Devolli. Kjo strukturë i lejon lexuesit të lundrojë nëpër një mozaik të kujtimeve dhe imazheve, duke pasqyruar ndoshta dhimbjen dhe fragmentimin që ndjen autori si emigrant.