Angela Kosta-Emily Shih piktorja e artit modern nga Taivan në Shqipëri


Sot sjellim për të gjithë lexuesit dhe artdashësit e gazetës, artisten e talentuar nga Tajvan Emily Shih.

Emily Shih ka lindur në Tajvan ku ende punon edhe sot e kësaj dite. Ajo është artiste e Arit Modern. Ka marrë pjesë në një sërë ekspozitash kombëtare, ndërkombëtare dhe ka fituar çmime të shumta. Punimet e saj janë ftuar gjithashtu të ekspozohen në Evropë, Amerikë, Amerikën e Jugut, Lindjen e Mesme dhe Azinë Juglindore. Punimet e aristes së talentuar Emily Shih, janë frymëzuar nga bukuria e natyrës. Asaj pëlqen të përdorë ngjyra të pasura dhe të gjalla në pikturë. Duke grumbulluar forma të ndryshme të ngjyrave, ajo e transformon botën realiste në një botë të sajën, të ndritshme dhe të shkëlqyer. Kjo është mënyra se si ajo lavdëron natyrën ashtu sikurse edhe një mënyrë të vetë – shprehjes.

Për të parë më gjerë rreth veprimtarisë së saj, mund të vizitoni profilet në rrjetet sociale që vijojnë më poshtë:

Facebook: emily.shih.92
Instagram: cat2791

Më poshtë mund të shikoni dhe vlerësoni 3 nga pikturat e saj.

1) Artiste: Emily Shih Shteti: Tajvan 🇹🇼 Titulli: Peizazh Përmasat: 60,5 x 72,5 cm
E mesme: akrilik në pëlhurë Viti: 2021

2) Artiste: Emily Shih Shteti: Tajvan 🇹🇼
Titulli: Reflektimi i perëndimit të diellit Përmasat: 24 x 32 cm
E mesme: akrilik në letër Viti: 2021

3) Artiste: Emily Shih Shteti: Tajvan 🇹🇼
Titulli: Zgjimi Përmasat: 50 x 60,5 cm
E mesme: Akrilik në kanavacë Viti: 2020

Oggi portiamo ai lettori l’illustre artista di Taiwan Emily Shih.

Emily Shih è nata a Taiwan dove lavora tuttora. Lei è un’artista del Arte Moderna. Emily Shih ha partecipato a numerose mostre nazionali e internazionali e ha vinto numerosi premi. Le sue opere sono state invitate ad esporre anche in Europa, America, Sud America, Medio Oriente e Sud – Est asiatico. Le opere della talentuosa artista Emily Shih sono ispirate alla bellezza della natura. A lei piace usare colori ricchi e vivaci nella pittura. Collezionando diverse forme di colore, l’artista riesce a trasformare il mondo realistico nel suo, luminoso e brillante. È così che glorifica la bellezza della natura e in più un modo di autoespressione.
Per vedere di più sulla sua attività artistica potete visitare i seguenti profili sui social:

Facebook: emily.see.92
Instagram: cat2791

Qui sotto portiamo 3 opere dei suoi capolavori

1) Artista: Emily Shih Paese: Taiwan 🇹🇼 Titolo: Paesaggio Dimensioni: 60,5 x 72,5 cm Mezzo: acrilico su tela Anno: 2021

2) Artista: Emily Shih Paese: Taiwan 🇹🇼 Titolo: Riflesso del tramonto Dimensioni: 24 x 32 cm Tecnica: acrilico su carta Anno: 2021

3) Artista: Emily Shih Paese: Taiwan 🇹🇼 Titolo: Risveglio Dimensioni: 50 x 60,5 cm Tecnica: Acrilico su tela Anno: 2020

Today we bring readers the distinguished Taiwanese artist Emily Shih.

Emily Shih is an artist based in Taiwan. She has participated in a number of exhibitions nationally, internationally and won numerous awards. Her works were also invited to be exhibited in Europe, America, South America, the Middle East and Southeast Asia.
Emily Shih’s works are inspired by nature’s beauty. She loves using rich and vivid color on painting. By piling up different shapes of hue blocks, she transforms the realist world into a bright and splendid world of her own. This is how she praises nature, and a way of self – expression.

Facebook: emily.shih.92
Instagram: cat2791

1) Artist: Emily Shih
Country: Taiwan 🇹🇼
Title: Landscape
Size: 60.5 x 72.5 cm
Medium: Acrylic on canvas
Year: 2021

2) Artist: Emily Shih
Country: Taiwan 🇹🇼
Title: Sunset Reflection
Size: 24 x 32 cm
Medium: Acrylic on paper
Year: 2021

3) Artist: Emily Shih
Country: Taiwan 🇹🇼
Title: Awakening
Size: 50 x 60.5 cm
Medium: Acrylic on Canvas
Year: 2020

Përgatiti Angela Kosta shkrimtare, poete, publiciste, përkthyese dhe Zv. Drejtore & Zv. Kryeredaktore në Albania Press.