Angela Kosta – i versi del poeta arberesh Mimmo Pugliese tradotti in albanese


Oggi portiamo ai lettori di Gazeta Destinacioni il Poeta arbereshe, l’avvocato Mimmo Pugliese.


Le poesie di Mimmo Pugliese subentrano nell’Era Nuova Moderna della Letteratura Contemporanea Italiana. I suoi versi liberi e peculiari ci attirano con una sorta di divertimento verso dopo verso, scoprendo e trovando la personificazione di tutto ciò la natura ci rivela. L’autore “anima gli oggetti”, “discorda” la vulnerabilità delle persone e di ciò prende via e forma liberamente senza alcun riscatto. Durante i componimenti l’essere preciso diventa approssimativo, l’irrealtà prende visibilità, l’impossibile diventa concepibile, ecc… Tramite le figure allegoriche, l’autore riesce benissimo di slegare ciò unisce, disfà ciò è composto, disseta l’essere vivente con naftalina, sfama le tartarughe con i barattoli, proteggendoli dal freddo con le sciarpe di lana e tanto altro. Versi particolarmente unici!

Sot sjellim për lexuesit në Gazeta Destinacioni Poetin arbëresh, Avokatin Mimmo Pugliese.

Poezitë e Mimmo Puglieses janë pjesëmarrës së Epokës së Re Moderne të Letërsisë Bashkëkohore Italiane. Vargjet e tij të lira dhe të veçanta na tërheqin drejt një lloj argëtimi varg pas vargu, duke zbuluar dhe gjetur mishërimin e gjithçkaje që na zbulon natyra. Autori “gjallëron objektet”, “çakordon” ndjeshmërinë e njerëzve dhe tê asaj çka merr rrugëtim lirshëm pa asnjë lloj shpengimi. Gjatë kompozimeve të vargjeve, të qenit e saktë kthehen në të kundërt, irrealiteti bëhet real, e pamundura transformohet në të imagjinueshmen, etj… Nëpërmjet figurave alegorike autori ia arrin më së miri “të zgjidhë” atë që bashkon, të “përzhbëjë” atë që është kompozuar, “zbërthen” i jep fund etjes së gjallesave duke u dhënë të pijnë naftë, ushqyen breshkat me kavanoza, duke i mbrojtur nga të ftohtit me shalle leshi, e shumë të tjera si këto. Vargje veçanërisht unike!

L’avvocato Mimmo Pugliese è nato a San Basile (Cosenza), paese arbereshe, dove vive tutt’ora. Nel 2020 ha pubblicato la raccolta di poesie FOSFENI; nel 2023 invece ha pubblicato DOMANI IL GIORNO COMINCIA UN’ORA PRIMA. Mimo Pugliese è tra gli autori presenti nell’Antologia di poesia contemporanea Poetry Kitchen 2022 ed in quella del 2023. 

Avokati Mimmo Pugliese ka lindur në San Basile (Kosenza të Italisë), fshat arbëresh ku ende banon. Në vitin 2020 ai botoi përmbledhjen me poezi FOSFENI kurse në vitin 2023 botoi përmbledhjen me poezi: NESËR DITA FILLON NJË ORË MË PARË. Mimo Pugliese është ndër autorët e pranishëm në Antologjinë e poezisë bashkëkohore Poetry Kitchen 2022, si edhe në atë të vitit 2023.

APRILE VENTIVENTIDUE

Scappava da 12 giorni
tutti gli indirizzi che ricordava erano sbagliati
La giacca appena comprata
era parente di una scatola di fiammiferi
Scappava da 12 giorni
dopo avere seppellito tappi di sughero
Uomini con gli occhi di passero
discutono con rane e trattori
La mongolfiera vende passaporti alle formiche
timonieri incrociano davanzali
Sulla schiena della collina
i vasi comunicanti avevano serrature finte
Stanotte la campagna è blu
nella mansarda è fiorito il baobab
Torpide gondole rovistano ortiche
donne con le trecce interrogano fondi di caffè
L’ipotenusa della foresta va alla guerra
ha un fastidioso prurito al braccio destro
Scappava da 12 giorni
hai fame?
hai sete?
hai dormito?
La geografia stringeva le labbra
sputava cicatrici lo specchio.

PRILL NJËZETNJËZETEDY

Prej 12 ditësh ia mbathte
të gjitha adresat që kujtonte ishin të gabuara Xhaketa që sapo e kishte blerë
ishte e afërmja e një kutije shkrepseje
Prej 12 ditësh ia mbathte
pasi kishte varrosur tapat e shisheve
Burra me sy harabeli
diskutojnë me bretkosat dhe traktorët
Ballona u shet pashaporta milingonave timonierët kryqëzojnë parmakët
Në shpinën e kodrës
vazot komunikuese kishin brava fallco
Sonte fshati është blu
në papafingo një baobab çeli
Gondolat e përgjumura
gërmojnë nëpër hithra
gratë me gërsheta fallxhojnë fundin e kafesë Hipotenuza e pyllit shkon në luftë
ka një kruarje të bezdisshme në krahun e djathtë
Prej 12 ditësh ia mbathte
Je i uritur?
Ke etje?
Ke fjetur?
Gjeografia shtrëngonte buzët
pështynte plagë pasqyra.

NON SOLO FERRO
Il ferro da stiro esce da scuola. Collide
James Bond è morto. Fuoco
Bertoldo beve naftalina
rovi e piastrelle si sfidano a ping-pong
uova di cenere scalano il muro del suono
la cartilagine del chinotto tossisce
sbuffano le Termopili
la colite sconfigge la terrazza
il nichel offre calabroni
Mercurio illude il pranzo
il pettine sviene
Godot suda
Nerone importa nitroglicerina
l’indice di borsa doppia l’appendiabiti
Decibel. Piove ancora?
vuoto senza uscita.

JO VETËM HEKUR

Hekuri i hekurosjes del nga shkolla. Përplasje
James Bond ka vdekur. Zjarr
Bertoldo pi naftë
ferrat dhe pllakat konkurrojnë në ping – pong vezët e hirta ngjisin shkallët e tingullit
kërci i chinotto-s kollitet
mllefosen Termopilet
koliti mposht tarracën
nikeli ofron grerëza
Mërkuri zhgënjen drekën
krëhërit i bie të fikët
Godot djersitet
Neroni importon nitroglicerinë
indeksi i bursës dyfishon varësen e palltove Decibel. Ende bie shi?
boshllëk pa dalje.

ISCHIA
Ischia è una lisca di pesce
bastimento in bottiglia ad aria compressa
Nel buio polare fantasmi muti
scavalcano balconi cantando l’Internazionale
49 turiboli intermittenti
scaricano uva secca dai battelli di New Orleans
Calcolata l’ipotenusa dei tuoi polpacci
il bollettino meteo diventa vino
Treno dopo treno
il sottoscala è occupato da attinie vedove
In autostrada le tartarughe hanno sciarpe di lana
per vivere stappano barattoli di incisivi
Ieri era l’anno che verrà
a strozzare le fondamenta dei caschi di banana
Megafoni salpano dalle ecografie
gli abbracci hanno padri di lievito madre
Sulle onde medie a bassa intensità svolazza il papirola lavatrice della Prefettura è campionessa di tiro con l’arco
Le lampade alogene producono coleotteri
la carta vetrata si trucca per le televendite
Dopo un nuovo tatuaggio
i calamari cambiano anche le pasticche dei freni
Il deodorante non dice bugie
a Natale partirà soldato.

ISKIA

Iskia është një halë peshku
anije në shishe me ajër të kompresuar
Në errësirën polare fantazma të heshtura
kapërcejnë ballkone duke kënduar Ndërkombëtaren
49 temjanica me ndërprerje
shkarkojnë rrush të thatë nga vaporat
në New Orleans
Përllogaritet hipotenuza e puplave të tua
Buletini i motit bëhet verë
Tren pas treni
shkalla e poshtme është e zënë nga anemonat vejushe të detit
Në autostradë breshkat kanë shalle leshi
për të mbijetuar hapin kavanoza me prerës Dje ishte viti që do të vijë
për të mbytur themelet e helmetave të bananeve
Megafonët lundrojnë nga ekografitë
me ultratinguj
përqafimet kanë baballarë të majasë nënë
Në dallgët me intensitet mesatar e të ulët valëvitet papirusi lavatriçe i Prefekturës
është kampione e gjuajtjes me hark
Llambat halogjene prodhojnë brumbuj
letra zmeril bën makiazh për teleshopingun Pas një tatuazhi të ri
Kalamarët ndërrojnë edhe ilaçet e frenave Deodoranti nuk thotë gënjeshtra
në Krishtëlindje do të niset ushtar.

LA CASA DI EINSTEIN

Al mercato nero un litro di vaccino
si scambia con sporte di pellet
evase dal dentifricio ultralight
reso prezioso dalla portiera del frigo
chiusa in faccia ai succhi gastrici
Il mormorio dell’agente segreto è ovale
ha la fretta di una palla in buca
al collo una discesa libera
nel pollaio è successo qualcosa
è in atto il trapianto del red carpet
I giorni di gesso
nascondono le mani nel cellulare
che semina acqua di colonia
necessaria per citare in giudizio
le caravelle di Cristoforo Colombo
Gocce di caffè in dribbling sulla pubalgia
pesano il doppio del quadrato
davanti ad arnie di neutrini
che fanno salti lisergici
nella casa obliqua di Einstein.

SHTËPIA E AJNSHTAJNIT

Në tregun e zi një litër vaksinë
shkëmbehet me thasë me pelet
dalë nga pasta e dhëmbëve ultra të lehta
e çmuar nga dera e frigoriferit
e mbyllur në fytyrën e lëngjeve gastrike
Pëshpërima e agjentit sekret është ovale
ka nxitimin e një topi në gropë
në qafë një rrëpirë e lirë
Në pulari diçka ndodhi
është në akt transplanti i tapetit të kuq
Ditët me shkumës i fshehin duart në celular
të cilat mbjellin ujë kolonje
e nevojshme për të paditur
karavelat e Kristofor Kolombit.
Pika kafeje në driblim pikojnë në pubalgji
peshojnë dyfishin e katrorit
përballë koshereve të neutrinos
që bëjnë kërcime lisergjike
në shtëpinë e shtrembër të Ajnshtajnit.

Pregatiti Angela Kosta shkrimtare, poete, gazetare, eseiste, Drejtore në gazetën Dritare e Re dhe Zv. Drejtore & Zv. Kryeredaktore në Albania Press.

Preparato e tradotto da Angela Kosta scrittrice, poetessa, giornalista, saggista, Direttore sul giornale Dritare e Re – Finestra Nuova, Vice Direttore & Vice Caporedattore sul giornale Albania Press.