Angela Kosta përkthen në dygjuhësh Eralieva Umutkan Polotovna (Kirghizistan)


Sot sjellim për lexuesit e Gazeta Destinacioni poeten, shkrimtaren, gazetaren, redaktoren dhe Drejtoreshën e revistave të ndryshme Eralieva Umutkan Polotovna nga Kirgistani.

Eralieva Umutkan Polotovna ka lindur më 12 korrik 1968 në fshatin Kok – Zhar, në rrethin Nookat, rajoni Osh (Kirgistan), me prejardhje nga një familje intelektualësh. Ajo është poete, shkrimtare, gazetare dhe përkthyese. Polotovna është operatore mjaft e vlerësuar kulturore në Republikën e Kirgistanit. Duke qenë një studente e shkëlqyer e arsimit të Republikës së Kirgistanit, ajo është vlerësuar për përkthimin më të mirë të gjuhës kirgize me medaljen “Gjuha Kirgize” nga Komisioni Shtetëror, personalisht nga Presidenti i Republikës së Kirgistanit. Ajo u nderua gjithashtu me Certifikatën e Nderit të Jogorku Kenesh të Republikës së Kirgistanit. Umutkan Eralieva është anëtare e Unionit të Shkrimtarëve të Republikës së Kirgistanit, Unionit të Gazetarëve të Kirgistanit, Unionit të
Shkrimtarëve të Amerikës së Veriut, të Shoqatës Krijuese Euroaziatike (Londër), gjithashtu është Drejtore e Organizatës Ndërkombëtare të Shkrimtarëve dhe Artistëve Ciesart në Barcelonë për Kirgistanin, Anëtare e Platformës Ndërkombëtare Letrare Eliasshagar World në Maqedoni, Akademikee Akademisë Alegro në Brazil, Redaktore Letrare e Revistës Ndërkombëtare në anglisht” Kavya Kishore “(Bangladesh), e Revistës Color “Lumunance”, e Revistës amerikane “WORDSMITH International EDITORIAL” (“Botim Ndërkombëtar Botëror”) në Florida, Drejtore e Revistës Ndërkombëtare SKILARK Poetry International (SPI – Bangladesh) në Kirgistan. Umutkan Eralieva është fituese e më shumë se 250 çmimeve ndërkombëtare dhe autore e dhjetë librave. Veprat e saj janë përkthyer në më shumë se 65 gjuhë dhe janë botuar në antologji të shumta ndërkombëtare, gazeta, revista dhe faqe interneti ndërkombëtarë. Ajo është e martuar dhe nënë e dy djemve dhe dy vajzave dhe gjyshe e tetë nipërve dhe mbesave.

EJA TË SHKOJMË DREJT DASHURISË

E lumtur jam që kam ardhur në këtë botë
në netët me hënën e praruar
e shtrirë në djepin tim.
I njoh ligjet e jetës pa fjalë
ekzistojnë në mendjet tona:
këmbëngulëse, të qëndrueshme.
Kushtet e jetës duhen respektuar
e gjithashtu shpëtuar
me gjithçka që na dhuroi natyra.
Pra, le të zhytemi në botën
e një dallge plot dashuri
në ekstazë të shkojmë
në vendin e ëndrrave
me mënyra të ndryshme
duke përjetuar në botën subhënore
duke shijuar manaferrat që na jep natyra. Ndonjëherë shumë kundërshtarë
duhet të durojmë
por kapriçot e jetës janë të natyrshme. Parajsa tokësore është ekzistenca jonë
të gjitha krijesat, njeriu dhe insektet
te lumtur jetojnë…
Kjo veç falë jetës!
Nëse jeta ime tokësore do të ishte
e bukur, e gëzuar
do të vdisja me një shpirt të paqtë dhe të qetë.

NË PRAG TË DYZET VITEVE TË MIA

Arriti me vonesë apo përhumbi
Kirgistani?
Vetëm në prag të ditëlindjes sime të dyzetë erdhi dashuria
duke ndryshuar jetën time
çdo ditë emocion ndjej në zemrën time.
Do të doja të dëgjoja sërish
zërin tënd prej kadifeje
Të të shikoja ëmbël
shkëlqimin tënd si një dritë të pafund
me buqetën e bukur dhuruar nga unë.
Me kënaqësi të madhe
aromën e shndritshme
të një ndjenje kaq pasionante thith,
e pandryshueshme
duke kënduar një këngë
për të gjithë universin
duke u rinuar
nga koha ime gjatë.
E përtej gjithë shekullit
dashurinë e vërtetë lavdëroj në vargjet e mia.

MË FAL

I paimitueshmi im
Të lutem më fal.
Unë kurrë nuk do ta mohoj dashurinë tonë.
Të lutem më vështro
dhe keq mos rri!
Nuk do të doja të ndahesha kurrë nga Ti
sepse ishte thjesht një keqkuptim
pra mos më fajëso mua!
Asnjëherë lumenjtë nuk rrjedhin mbrapsht
ji vetvetja pa trishtim!
Ti je lulja ime e denjë
le ta rikthejmë sërish dashurinë.

Oggi portiamo ai lettori di Gazeta Destinacioni la poetessa, scrittrice, giornalista, redattrice e Direttore di varie riviste Eralieva Umutkan Polotovna da Kirghizistan.
Eralieva Umutkan Polotovna è nata il 12 luglio 1968 nel villaggio di Kok – Zhar, nel distretto di Nookat, nella regione di Osh (Kirghizistan), in una famiglia di intellettuali. Lei è poeta, scrittore, giornalista e traduttrice. Polotovna è la migliore operatrice culturale della Repubblica del Kirghizistan. Essendo stata un eccellente studentessa dell’istruzione della Repubblica del Kirghizistan, le è stata assegnata per la miglior traduzione della lingua kirghisa, la medaglia “Lingua Kirghisa” dalla Commissione Statale, personalmente dal Presidente della Repubblica del Kirghizistan. Inoltre le è stato conferito il Certificato d’Onore del Jogorku Kenesh della Repubblica del Kirghizistan. Umutkan Eralieva è Membro dell’Unione Degli Scrittori della Repubblica del Kirghizistan, dell’Unione dei Giornalisti del Kirghizistan, dell’Unione Degli Scrittori del Nord America, dell’Eurasian Creative Guild (Londra), è Direttore dell’Organizzazione Internazionale degli Scrittori e degli Artisti Ciesart a Barcellona per Kirghizistan, Membro della Piattaforma Letteraria Internazionale Eliasshagar World in Macedonia, Accademico dell’Accademia Alegro in Brasile, Redattrice Letteraria della Rivista Internazionale in lingua inglese” Kavya Kishore “(Bangladesh), della Rivista a colori”Lumunance”, della rivista americana”WORDSMITH International EDITORIAL”(”World International Edition”) in Florida, Direttore della revista Internazionale SKILARK Poetry International (SPI) (Bangladesh) in Kirghizistan. Umutkan Eralieva è vincitore di più di 250 premi Internazionali e autore di dieci libri. Le sue opere sono tradotte in più di 65 lingue e pubblicate in numerose antologie internazionali, giornali, riviste e siti web internazionali. È sposata e madre di due figli e due figlie e nonna di otto nipoti.

ANDIAMO VERSO L’AMORE

Sono felice di essere venuta al mondo
nelle notti illuminate dalla luna
giacevo nella mia culla.
Le leggi della vita senza parole conosco
esistono nelle nostre menti:
irremovibili, stabili.
Le condizioni della vita
rispettate devono essere
pure salvate
con tutto ciò ci regalò la natura.
Allora tuffiamoci
nel mondo di un’onda piena d’amore
in estasi andiamo nel luogo dei sogni
in modi diversi vivendo nel mondo sublunare assaporando le bacche
che la natura ci regala.
A volte molte avversità
dobbiamo sopportare
ma i capricci della vita sono naturali.
La nostra esistenza non è
un Paradiso terrestre?
Tutte le creature, l’uomo e la mosca,
felici sono insieme…
Questo grazie alla vita!
Se la mia vita terrena fosse bella, allegra morirei con un’anima calma e pacifica.

ALLA SOGLIA DEI MIEI QUARANT’ANNI

È arrivato tardi o si è perso?
Kirghizistan!
Soltanto alla soglia
del mio quarantesimo compleanno
l’amore è arrivato
cambiandomi la vita.
Ogni giorno sento l’emozione nel mio cuore
ascoltando ancora la tua voce vellutata vorrei
Dolcemente ti guardo
Splendi come una luce infinita
con questo bellissimo bouquet
regalato da me.
Con grande piacere aspiro il profumo  splendente di un sentimento
così appassionato, immutabile
cantando una canzone per tutto l’universo diventando più giovane dal mio tempo
durante l’intero secolo
glorificando il vero amore nei miei versi.

PERDONAMI

Il mio inimitabile
ti prego, perdonami.
Mai negherò il nostro amore.
Ti prego guardami!
Male non rimanere!
Separarmi da Te non vorrei
perché è stato un malinteso
non prendertela con me.
I fiumi non scorrono all’indietro
sii te stesso senza tristezza!
Sei il mio degno fiore
riportiamo di nuovo l’amore.

Përgatiti Angela Kosta shkrimtare, poete, përkthyese, eseiste, gazetare dhe Drejtoreshë e gazetës Dritare e Re – Nuova Finestra dhe Zv. Drejtoreshë & Zv. Kryeredaktore e gazetës Albania Press.

Preparato da Angela Kosta scrittrice, poetessa, traduttrice, saggista, giornalista e Direttore sul giornale Dritare e Re – Nuova Finestra e Vice Direttore & Vice Caporedattore sul giornale Albania Press.