Angela Kosta përkthen në dygjuhësh vargjet e Dr Ratan Bhattacharjee


Dr. RATAN BHATTACHARJEE, mësimdhënës në Fakultetin e Virginia Commonwealth University në Richmond dhe President themelues i Studimeve Kaleidoskopike Indian American, ka qenë Kreu i Departamentit Pasuniversitar të Anglishtes. Ai ka një përvojë të gjerë mësimdhënieje dhe është autor i vlerësuar me shumë çmime, gati 25 libra mbi letërsinë anglo-amerikane (F. Scott Fitzgerald, Patridge dhe Theodore Dreiser, INSC) dhe anglisht-indian, përveç librave të tij me poezi (Oleander Blooms) botuar kohët e fundit, libra për fiction (Six Feet Distance, Bloomington) botuar në SHBA. Dr. Ratan është gjithashtu Profesor i ftuar në shumë universitete amerikane dhe bashkëpunëtor i Bordit Këshillimor Ndërkombëtar të Theodore Dreiser Society of Philadelphia, si dhe botues shumëgjuhësh në gazetat: The Sentinel, Aajkal, Puber, Kalam Daink, Statesman, Assam Tribune, Shillong Times, etj. Ratran është Profesor i Asociuar dhe Kryetar i Departamentit të Anglishtes Pasuniversitare dhe Kryeredaktor i Letërsisë Bashkimi: revistë Ndërkombëtare e studimeve të anglishtes dhe kulturës. Aktualisht Ratan jeton në Kalkuta të Indisë.

JETA NË PYLL

Nëse jeta një pyll do të ishte

Dy shpirtrat dy pemë me gjethe vezulluese janë

Nëse jeta do të ishte një roman 

Rrëfim një frymësh i gjithi është

I cili pa ndalim do të lexohej

Nëse jeta do të ishte një lumë 

Besimi i tyre është si lojë sportive

Midis gurit dhe plasaritjeve të lagështa

Nëse jeta do të ishte një mundje

Forca e tyre në zbavitje gazmore manifestohet

Si një hije që kundër diellit luan

Nëse jeta do të ishte pushim 

Idetë e tyre do të ishin zotësia e mendjes 

Nëse jeta do të ishte e pikturuar

Qetësia e tyre

Gjithmonë e lehtë për t’u gjetur do të ishte

Nëse ndonjëherë miqësia do të bëhej e qartë 

Koha bëhet e gjerë dhe e madhe

Nëse bashkësia e tyre nund të matet

Mendja e tyre

me nuanca jeshile mund të përmbushet

Nëse jeta është vorbull të qeshurash

Dy shpirtrat janë ikonat e lindura të buzëqeshjes 

Nëse jeta rërëra të lëvizshme lotësh do të ishte

Do të na bënin thirrje

të arrinim në ishullin e magjepsur.

TËRHEQJE

Nëse një ditë si reja e Shrabanit kthehesh

Si erë e stuhishme do të vij

Me vete do të të shpie

Si mund ta duash uraganin

Ose të gjitha iluzionet

Dhe zhgënjimet që përfundojnë

Para se gjithçka përsëri

Në thesarin e kujtesës të rifillojë

Një grua një copëz reje mund të jetë

Me premtimin e dashurisë 

Nëse si një lumë rikthehesh

Mund të të pres

Si deti me zemrën e dallgëve 

Koha shpejt kalon

Si një gotë vere ndër duar

Realiteti i brishtë është

Ndërsa i pakufishëm horizonti i ëndrrës shfaqet

Si një Apsara me sy të errët

Buzës së lumit mbërritjen tënde pres

Nëse ndonjëherë

Si një shatërvan kodrash do të kthehesh

Në ujin tënd do të lagen

Poshtë si guralecë të vegjël

Ëndrroj në ngrohtësi të jem

Në ujin tënd të valës

Sikur një flluskë gazuese të isha

Nëse në fund të dimrit

Me këngën e pranverës do të kthehesh

Jeta kaq e bukur do të ish

Dhe nga gabimi asgjë nuk do të mbetej.

ANGELA KOSTA TRADUCE IN BILINGUE I VERSI DI Dr. RATAN BHATTACHARJEE

Dr. RATAN BHATTACHARJEE, Affiliato alla Facoltà della Virginia Commonwealth University di Richmond e Presidente Fondatore di Kaleidoscopic Indian American Studies, è stato in precedenza Capo del Dipartimento Post Laurea di Inglese; ha una vasta esperienza di insegnamento e, come autore premiato, di quasi 25 libri sulla letteratura anglo – americana (F. Scott Fitzgerald, Patridge e Theodore Dreiser, INSC) e sull’inglese – indiano, oltre ai suoi libri di poesia (Oleander Blooms) e ai libri di narrativa di recente pubblicazione (Six Feet Distance, Bloomington) pubblicati in USA. E’ anche Visiting Professor di molte Università americane e associato all’International Advisory Board della Theodore Dreiser Society di Filadelfia, oltre ad essere editorialista multilingue (The Sentinel, Aajkal, Puber, Kalam Daink, Statesman, Assam Tribune, Shillong Times), ecc. Ratran è Professore Associato e Presidente del Dipartimento di Inglese Post Laurea ed Editorialista e Poeta Caporedattore di Literary Confluence: A Global Journal of English and Culture Studies. Attualmente Rattan vive a Calcuta.

 
LA VITA NELLA FORESTA

Se la vita fosse una foresta 

Le due anime sono due alberi di foglie scintillanti  

Se la vita fosse un romanzo 

É un racconto tutto d’un fiato

Di cui si legge senza sosta.

Se la vita fosse un fiume 

La loro fede è come il gioco sportivo

Tra la pietra e le increspature umide

Se la vita fosse una lotta 

La loro forza si manifesta in un vivace divertimento

Come un’ombra che contro il sole gioca

Se la vita fosse il riposo 

Le loro idee sarebbero l’abilità della mente 

Se la vita fosse dipinta

La loro quiete sarebbe sempre facile da trovare.

Se mai l’amicizia dovesse diventare esplicita 

Il tempo diventa spazioso ed enorme

Se la loro unità può essere misurata 

La loro mente può essere riempita di sfumature verdi 

Se la vita è un vortice di risate

Le due anime sono l’icona innata del sorriso 

Se la vita fosse sabbie mobili di lacrime 

Ci farebbero cenno di raggiungere l’isola incantata.

RITIRO

Se un giorno come la nuvola di Shraban ritorni

Come vento tempestoso verrò

Con me via ti porterò

Come puoi amare l’uragano

O tutte le illusioni e le delusioni che finiscono

prima che tutto ricominci nel tesoro della memoria

Una donna può essere un pezzo di nembo

con la promessa d’amore 

Se come un fiume tornasti, posso aspettarti

come il mare con il cuore delle onde 

Il tempo veloce passa

come un bicchiere di vino tra le mani

La realtà è fragile
Mentre illimitato l’orizzonte del sogno appare

Come un Apsara con gli occhi scuri

sull’orlo del fiume il tuo arrivo attendo

Se mai come una fontana sulle colline ritornerai

Nella tua acqua mi bagnerò

Sotto come piccoli ciottoli

Sogno di essere al caldo

nella tua acqua d’onda

Come una bollicina frizzante fossi

Se alla fine dell’inverno

Con il canto primaverile ritornerai

La vita così bella sarà

E dell’errore nulla rimarrà. 

Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, gazetare shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese

Preparato e tradotto in italiano da Angela Kosta Accademica, giornalista, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice