Angela Kosta përkthen në dygjuhësh vargjet e poetes Koreane Yang Geum-Hee


Poetja Yang Geum-Hee ka lindur në vitin 1967 në Jeju të Koresë. Ajo ka botuar dy përmbledhje me librash me poezi, “Llogaria e Lumturisë” dhe “Ieodo, Ishulli i Legjendës dhe Ekzistencës”, si dhe një koleksion esesh me titull “Shoku i Lumtur”.

Yang është Presidentja e Parë e Shoqatës së Letërsisë Ieodo, Kryeredaktore në Revistën Jejuin News, dhe gjithashtu punon si studiuese në Society of Ieodo Research. Yang ka punuar si studiuese në Qendrën e Madhe Sea Jeju në Universitetin Kombëtar Jeju dhe si Profesore e emëruar posaçërisht në Universitetin Ndërkombëtar Jeju.

Aktualisht Yang është:

  • Redaktore editoriale në New Jeju Ilbo
  • Studiuese speciale në Institutin e Shkencave Sociale të Universitetit Kombëtar Jeju
  • Zëvendëspresidente e Komitetit Rajonal Jeju të Qendrës Koreane PEN
  • Drejtore i Institutit Jeju për Unifikimin Korean
  • Drejtoe e Shoqatës Koreane të Etikës.

Yang Geum-Hee ka fituar shtatë çmime letrare.

ERA NUK DO T’IA DIJË PËR RRUGËN

Nuk ka rëndësi sa kohë kalon
Era kurrë nuk plaket
Edhe nëse flladi gojë nuk ka
Ai gjithmonë thotë
Atë çka dëshiron të tregojë.
Edhe nëse era sy nuk ka
Kurrë nuk e humbet drejtimin e saj
Kur me një fytyrë të shtrembëruar përballet
Gjithmonë në anën tjetër fryn
Pa gërvishtur apo bërë keq
Era kurrë nuk ndalet
Edhe nëse fytyra e ëmbël mund të jetë
Kur në rrugën e lakuar të tokës
Në gjendje të vrapoj do të jem
Pa kërkuar udhëzime

ANGELA KOSTA TRADUCE IN BILINGUE I VERSI DI YANG GEUM-HEE

La poetessa Yang Geum-Hee è nata nel 1967 a Jeju, in Corea. Ha pubblicato due raccolte di libri di poesie, “Happiness Account – La Felicità Dell’acconto” e “Ieodo, Island of Legend and Existence – Ieodo, Isola Della Leggenda e Dell’Esistenza” oltre ad una raccolta di saggi intitolata “Happy Companion – Compagno Felice.” Yang è stata la prima Presidente della Ieodo Literature Association, Caporedattrice del Jejuin News e ha lavorato come ricercatrice presso la Society of Ieodo Research. Inoltre ha lavorato come ricercatrice presso il Jeju Sea Grand Center presso l’Università Nazionale di Jeju e come professoressa appositamente nominata presso l’Università Internazionale di Jeju.

Attualmente Yang è:

  • Redattrice editoriale per il New Jeju Ilbo,
  • Ricercatrice speciale presso l’Istituto di Scienze Sociali dell’Università Nazionale di Jeju,
  • Vicepresidente del Comitato Regionale di Jeju del Centro PEN Coreano,
  • Dirigente dell’Istituto di Jeju per l’Unificazione Coreana
  • Dirigente dell’Associazione Coreana di Etica.

Yang Geum-Hee ha vinto sette premi letterari.

IL VENTO NON VUOLE SAPERE DELLA STRADA

Non importa quanto tempo passa
Il vento non invecchia mai
Anche se la brezza non ha bocca,
Dice sempre quello
Che vorrebbe dire
Anche se il vento non ha occhi,
Non perde mai la sua direzione
Quando affronta una storta faccia
Il vento soffia sempre da un’altra parte,
Senza graffiare o far male
Il Vento mai si ferma
anche se il viso tenero fosse
Quando sulla strada intricata della terra
potrò correre
senza chiedere indicazioni.

Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, gazetare shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese

Preparato e tradotto in italiano da Angela Kosta Accademica, giornalista, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice