Angela Kosta përkthen në dygjuhësh vargjet e poetes polake Antonina M. Wiśniewska


Sot sjellim për lexuesit në dygjuhësh vargjet e poetes polake Antonina M. Wiśniewska

Antonina M. Wiśniewska, (Ewelina Maleta) është poete, shkrimtare, eseiste, redaktore dhe përkthyese. Ajo ka lindur në vitin 1980 në Poloni. Wiśniewska është diplomuar në Universitetin Maria Curie – Skłodowska në Lublin dhe në Kolegjin e Mësuesve në Radom, ku studoi filologjinë polake. Ajo ka gjithashtu një shkollim në dizajn dhe qepje veshjesh, si dhe arsim në administratën publike dhe menaxhimin e burimeve njerëzore.
Antonina ka marrë pjesë në seminare të ndryshme letrare në SCM “ARKA” në Radom dhe në Qendrën Kulturore Kozienice, e gjithashtu ka ndjekur kurse të ndryshme trajnimi në “Resursa” në Radom. Ajo u vlerësua me çmimin e madh në Poloni në Turneun One Poem në vitin 2019. Wiśniewska është vlerësuar gjithashtu me mbi 100 çertifikata ndërkombëtare nga vende të ndryshme të botës si: Azia, Afrika, Amerika e Jugut, Amerika e Veriut, etjer… Ajo është autore e vëllimit me poezi “Poetica vitae” botuar në vitin 2020. Antonina është gjithashtu autore e blogut: “Poezia e jetës (Poetica vitae)” dhe administratore në faqen e internetit: Word pisane – Ewelina Maleta. Kjo faqe interneti përmban dhe promovon biografi dhe përmbledhje të veprave të poetëve të njohur nga e gjithë bota. Përveç kësaj, Antonina është redaktore në Revistën “Obietnica” të drejtuar nga editori Zbigniew Jarek. Ajo është bashkëautore  në antologjitë dhe revistat e mëposhtme:
      1. Antologji e poezisë bashkëkohore “Pegasus Constellation” 2020.
     2. Antologji e poezisë bashkëkohore “Fraktalët” 2020.
     3. Antologji e poezisë bashkëkohore për fëmijë “Poetariati për fëmijë” (2020).
    4. Antologjia e poezisë bashkëkohore: “Vende që dua” 2020.
   5. Libri vjetor i poezisë: “Rykowisko” 2020.
   6. Antologji (#13) 2021.
   7. Irregularnik Kulturalny “Kozirynek” çështja 18 Nr. 2 (23) 2020.
   8. Revista Bimonthly për të rinjtë në trup dhe frymë “Rycerz Młodych” (mars – prill 2021).
  9. Shanxi Science And Technology (CN14 – 0009) 2023 në Azi (Filipine).
Poezitë e saj janë botuar edhe në Organizatën Botërore të Lexuesve të Letërsisë dhe në shumë faqe interneti në mbarë botën. Asaj i pëlqen shumë të shkruaj për botën, udhëtimet si edhe ka shumë pasion fotografitë.
Antonina i përket shumë grupeve ndërkombëtare të poezisë. Ajo administron dhe është moderatore e dy faqeve të internetit të poezisë: “Alma e Poetit” dhe “Gjigandi afrikan i poezisë”. Përmbledhjet e poezive të saj bashkëkohore janë botuar në gazeta dhe revista të ndryshme ndërkombëtare duke përfshirë edhe Azinë.

BARRAT E JETËS

(Soneti klasik, skema e rimës:
abab, cdcd, efef, gg)

Kur jeta si një gur i rëndë të shtyp
Dhe zemra nga dhimbja
dhe britma e ekzistencës thyhet
Ktheje fatin e komplikuar dhe persekutimin
në të mirë
Shëro dëshirat e ëndrrave të tua!

I qetë qëndro
në kohë të vështira dhe të pakëndshme
Mos iu dorëzo traumës së rastësive
Kur shumë e vështirë është të ecësh
përmes pyllit të gjelbër
të gjitha vështirësitë atje lëri
dhe pengesat e tua.

Pas natës së errët, gjithmonë lind dielli
një ditë më e mirë agon
duke na dhuruar një shpresë të re
me ëndrra të reja dhe ditë më të mira,
të ngrohta, të qeta.

Ajo çka është e keqe në jetë
nuk ekziston përgjithmonë
Mposhte atë me të mirë
për veten tënde lufto!
Me forcë lutu që të ndjehesh sikur në qiell je!

I DASHUR MIK…
                 
Sindromën e shëndetit po të dërgoj
Çfarë është dashuria
kur zemra në dëshpërim është?
Çfarë është një ëndërr
kur trishtimi rrugën devijon?
Cili është gëzimi i jetës
kur shtegu plot me gjemba na pengon?
Cili është pulsi i ekzistencës
kur era përplaset para nesh?
Çfarë është jeta pa miqësi?
Çfarë është gëzimi pa vuajtje?
Çfarë është një jetë pa kuptim?
Si një bilbil, unë këndoj, për ju cicëroj.
Ne ishim dy miq
Me dashurinë tënde e lëndove këtë miqësi.
Teksa si vëlla e motër ishim.
Miqësinë nuk duhej ta shkatërroje
Për dashurinë fillove të këndoje
Pranverën ndjeve
edhe pse vjeshta në pemë pa gjethe ishte.
Sa e lehtë është miqësinë ta humbasësh
kur dashuria përbrenda zvarritet.
Mirësia e zemrës është miqësia
Kurse dashuria zemrën e dytë sundon.
Nuk e dua dashurinë,
trishtimin dhe dëshpërimin tënd.
Në miqësi dua të rikthehem
Që do të thotë shumë për mua në jetë.
Mos më mundo me dashurinë tënde,
Fjalë të ëmbla plot me pasion.
Dashuria jote
dhe zinxhirët e saj për mua nuk janë.
Një rreze dielli unë jam,
Buzëqeshje e ngrohtë në ditët e ftohta.
Por ti me çdo kusht më do
Derën e miqësisë mbylle përgjithmonë.
Nuk jam dakord me dashurinë tënde,
Me fjalët e tua të ëmbla
Nga zhgënjimi yt
Tashmë veç vuaj.
E vetmja gjë që mund të të ofroj
Është mirësia njerëzore dhe fjalët e ngrohta.
Pa përkëdhelje, pasion dhe tradhti.
Sot disa këshilla miqësore po të jap:
Le të mbetemi miq si më parë!
Nuk e dua dashurinë tënde,
për mua është e tepërt.

POLET

E sinqertë është zemra ime
Si zemra e pëllumbit.
Fjalët e mia duan të kapin
Kuptimin në brendësinë e madhe.
Mendimet e mia janë plasaritur
Midis dëshirës dhe të qenit në gjendje.

E bukur është Zemra jote
Sepse mund të dashurojë.
Fjalët e tua janë të mahnitshme
Edhe kuptimi i tyre është i thellë.
Mendimet e tua janë të largëta
Nga larg burojnë e rrjedhin.

Si dy pole të kundërta ne jemi
Ti je stuhia
Ndërsa Unë një lumë i tërbuar.

Oggi portiamo ai lettori i versi della poetessa polacca Antonina M. Wiśniewska

Antonina M. Wiśniewska (Ewelina Maleta) è poetessa, scrittrice, editrice e traduttrice. Antonina è nata nel ’80 in Polonia. Wiśniewska si è laureata all’Università Maria Curie – Skłodowska di Lublino e al Collegio degli Insegnanti di Radom, dove ha studiato filologia polacca. Inolre Wiśniewska ha anche una formazione in design e cucito di abbigliamento, oltre a una formazione in pubblica amministrazione e gestione delle risorse umane.
Antonina ha partecipato a vari seminari letterari presso SCM “ARKA” a Radom e al Centro Culturale Kozienice; inoltre ha frequentato vari corsi di formazione presso “Resursa” a Radom. Nel ’19 è stata insignita del primo premio in Polonia durante il One Poem Tour. Wiśniewska ha ricevuto oltre 100 Certificati Internazionali da diversi paesi del mondo come: Asia, Africa, Sud America, Nord America, ecc… Lei è autrice del volume di poesie “Poetica vitae” pubblicato nel 2020. Antonina è anche l’autrice del blog: “Poesia di Vita” (Poetica vitae) e amministratore del sito: Word pisane – Ewelina Maleta. Questo sito contiene e promuove biografie e raccolte di opere di poeti famosi di tutto il mondo. Inoltre, Antonina è redattrice della rivista Obietnica diretta dall’editore Zbigniew Jarek. Lei è coautrice delle seguenti antologie e riviste:
      1. Antologia di poesia contemporanea “Pegasus Constellation” 2020.
     2. Antologia di poesia contemporanea “Frattali” 2020.
     3. Antologia di poesia contemporanea per bambini “Poetariati for Children” (2020).
    4. Antologia di poesia contemporanea: “Luoghi che amo” 2020.

 1. Annuario di poesia: “Rykowisko” 2020.
     6. Antologia (#13) 2021.
     7. Irregularnik Kulturalny, “Kozirynek”, numero 18, n. 2 (23) 2020.
     8. Rivista bimestrale per giovani nel corpo e nello spirito “Rycerz Młodych” (marzo – aprile 2021).
    9. Scienza e tecnologia dello Shanxi (CN14 – 0009) 2023 in Asia (Filippine).
  Le sue poesie sono state pubblicate anche su World Organization of Literature Readers e su molti siti web in tutto il mondo. Lei ama scrivere del mondo, ama viaggiare e ha molta passione per la fotografia. Antonina fa parte di molti gruppi poetici internazionali. Oltre ciò, gestisce ed è moderatrice di due siti web di poesia: “Poet’s Alma” e “African Giant of Poetry”. Raccolte di sue poesie contemporanee sono state pubblicate in vari giornali e riviste internazionali, tra cui Asia.

I FARDELLI DELLA VITA

(Sonetto classico, schema in rima:
ABAB, CDCD, EFEF, GG)

Quando la vita
come una pietra pesante ti schiaccia
e il cuore dal dolore
il grido dell’esistenza si spezza
Inverti il destino complicato
e la persecuzione in parte migliore
Guarisci i desideri dei tuoi sogni!

Tranquillo stai
in tempi difficili e spiacevoli
Non arrenderti al trauma della causalità
quando difficile è camminare
attraverso la foresta verde.
Lascia lì tutte le difficoltà
e i tuoi ostacoli.

Dopo la notte buia, sempre sorge il sole
Un’giorno migliore arriva
Regalandoci una nuova speranza
Con nuovi sogni e giorni migliori,
Caldi, queti.

Tutto ciò male è nella vita
Non esiste per sempre.
Sconfiggilo con il bene.
Lotta per te stesso!
Con tanta forza prega
sentirti come se fosti in cielo.

CARO AMICO…
                 
Ti invio la sindrome della salute…

Cos’è l’amore
Quando il cuore si dispera?
Cos’è un sogno
Quando il sentiero del dolore si divieta?
Qual è la gioia di vivere?
Quando il sentiero pieno di spine ci ostacola?
Qual è il polso dell’esistenza?
Quando il vento di fronte a noi si schianta?
Cos’è la vita senza l’amicizia?
Cos’è la gioia senza la sofferenza?
Cos’è una vita senza senso?
Come un usignolo io canto,
per te mi metto a cinguettare
Due buoni amici eravamo
Con il tuo amore quest’amicizia feristi.
Mentre come fratello e sorella eravamo.
L’amicizia distruggerla non dovresti
Per l’amore cominciasti a cantare
La primavera sentisti
Anche se l’autunno sull’albero senza foglie c’era.
Quant’è facile perdere l’amicizia
Quando l’amore dentro striscia.
La bontà del cuore è l’amicizia.
Mentre l’amore il secondo cuore domina.
Non voglio l’amore,
Il tuo dolore e la tua disperazione.
Amici ritornare come prima vorrei
Ciò significherebbe molto per me nella vita.
Non tormentarmi con il tuo amore
Parole dolci piene di passione.
Il tuo amore
e le sue catene non fanno per me.
Un raggio di sole io sono
Un caldo sorriso nelle giornate fredde.
Ma tu a tutti i costi mi ami
La porta dell’amicizia per sempre chiudesti.
Non sono d’accordo con il tuo amore
Con le tue dolci parole.
Dalla tua delusione.
Già solamente soffro.
L’unica cosa che posso offrirti
È gentilezza umana e parole affettuose.
Senza carezze, passione e tradimento
Oggi qualche consiglio ti darei:
Restiamo amici come prima!
Non lo voglio il tuo amore,
Sarebbe troppo per me.

I POLI

Onesto è il mio cuore.
Come il cuore di un piccione
Le mie parole catturare vorrebbero
Il senso nella grande profondità.
Incrinati sono i miei pensieri
Tra il volere e in condizione essere.

Bello è il tuo cuore.
Perché potrà amare.
Le tue parole sono sorprendendenti
Pure il loro significato è profondo.
I tuoi pensieri sono distanti.
Da lontano sgorgano fluidi.

Come due poli opposti siamo
Tu sei la tempesta
Io un fiume in piena.

Përktheu dhe përgatiti Angela Kosta Akademike, shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, gazetare

Preparato da Angela Kosta Accademica, scrittrice, poetessa, saggista, critica letteraria, giornalista