Angela Kosta përkthen në dygjuhësh vargjet e poetit Strider Marcus Jones


Strider Marcus Jones është poet i diplomuar në drejtësi dhe ish-nëpunës civil nga Salfordi (Angli), me rrënjë krenarisht kelte në Irlandë dhe Uells. Aktualisht ai është:

 • Redaktor dhe botues i “Lothlorien Poetry Journal”

https://lothlorienpoetryjournal.blogspot.com/

 • Anëtar i Shoqatës së Poezisë.

5 librat e tij të botuara mund t’i konsultoni në faqen e internetit të mëposhtëm:

https://stridermarcusjonespoetry.wordpress.com/

Ata zbulojnë një antikomformist, i cili lëviz midis qyteteve, duke I rënë saksofonit të tij në dhoma të tymosura.
Poezitë e tij janë botuar në shumë revista duke përfshirë:

 • Huffington Post USA;
 • Revista letrare e degës endacake;
 • Crack, revista letrare Spine;
 • Recensioni i Lampeterit dhe zëri disident.

JETA ËSHTË FLAMENCO

Pse nuk mund të eci aq larg

dhe të tymos më shumë cigare

Ose t’i bie kitarës sime spanjolle

Si Paco,

Të ndjell ritme dhe ndjesi

Pa papafingo të vjetra

Që kurrë s’ke dëgjuar ndonjëherë

Pëpara në një fjalë

Jeta është flamenco!

Vjen dhe shkon

E lartë dhe e ulët

Shpejt dhe ngadalë.

Ajo e dashuron

Ai e dashuron

Dhe nuancat e tyre në brendësi

Përkëdhelje dhe nxitje

Në një rreth rrotullim dhe një kërcim

Të një stuhie romantike

në brendësi të tokës, në lehtësinë andaluziane,

Të përqafoj, si një fllad që shkrihet

ndër pemët e ullinjve të pjekur

Errësirë dhe diferencë

Gjithçka parfum burrëror

Dhe mendje e trazuar

Ashtu si unë.

Pikaso dinte

Gjithçka rreth teje

Kur pikturoi

Krahët dhe këmbët e shtrira

Rreth meje

Në këtë shtrat të përjetshëm

Emocionesh

Dhe lëvizjesh

Në këto kënde të buta gjeometrike

Në kërcitjet e gishtërinve të mi

Dhe fjollat e shpërndara

Byzylyqe ritmike

Të mbështjell

Ngjyros lëkurën tënde Kelte

Me blu të errët primitiv

Pigment në tatuazhin Wiccan

Para se të hyj

Krahë vibrues

Përmes telave që rrahin

Në moment të egër të vetëdijshëm

në komponente të përjetshme.

Mund të eci deri sa të shoh

dhe më shumë duhan të tymos

Duke i rënë kitarës sime spanjolle

Si Paco.

STRIDER MARCUS JONES – LA VITA È FLAMENCO

Strider Marcus Jones è un poeta, laureato in legge ed ex – funzionario statale di Salford, in Inghilterra, con orgogliose radici celtiche in Irlanda e Galles. Attualmente è:

 • Redattore ed editore del “Lothlorien Poetry Journal”

https://lothlorienpoetryjournal.blogspot.com/.

 • Membro della Poetry Society.

I suoi 5 libri pubblicati potete consultarli sul sito sotto:

https://stridermarcusjonespoetry.wordpress.com/

Essi rivelano un anticonformista, che si muove tra le città, suonando il suo sassofono in stanze fumose.
Le sue poesie sono state pubblicate in numerose pubblicazioni tra cui:

 • The Huffington Post USA;
 • La rivista letteraria del ramo randagio;
 • Crack La Rivista Letteraria Spine;
 • La recensione di Lampeter e la voce dissidente.

LA VITA È FLAMENCO

Perché non posso camminare così lontano

e fumare più sigarette

o suonare la mia chitarra Spagnola

come Paco,

mettere ritmi e sensazioni

senza vecchie mansarde
che tu abbia mai udito

prima in una parola

La vita è flamenco

Va e torna

alta e bassa

veloce e lenta.

Lei lo ama

lui l’ama

e le loro sfumature all’interno

carezza e sprone

in un giro e in un ballo

di burrascoso romanticismo

nell’entroterra, nella facilità Andalusa,

Ti abbraccio, come una brezza che si scioglie

tra ulivi maturi

oscurità e differenza

tutto virile profumo

e la mente sciatta

come faccio io

Picasso sapeva

tutto su di te

quando disegnò

le braccia e le gambe allungate

intorno a me

in questo letto perenne

di emozione

e movimento

In questi angoli geometrici morbidi

nei miei schiocchi di dita

e fumi sparsi

di braccialetti ritmici

avvolge

colora la tua pelle celtica

con blu ftalo primitivo

Pigmento nel tatuaggio wiccan

prima di entrare

ali vibranti

attraverso corde che battono

di selvaggio lucido momento

in componenti eterni.

Posso camminare finché guarderò

e fumare più tabacco,

suonando la mia chitarra spagnola

come Paco.

STRIDER MARCUS JONES – LIFE IS FLAMENCO

Strider Marcus Jones – is a poet, law graduate and former civil servant from Salford, England with proud Celtic roots in Ireland and Wales. He is the editor and publisher of Lothlorien Poetry Journal 

https://lothlorienpoetryjournal.blogspot.com/. A member of The Poetry Society,
his five published books of poetry  

https://stridermarcusjonespoetry.wordpress.com/ reveal a maverick, moving between cities, playing his saxophone in smoky rooms.

His poetry has been published in numerous publications including: The Huffington Post USA; The Stray Branch Literary Magazine; Crack The Spine Literary Magazine;The Lampeter Review and Dissident Voice.

LIFE IS FLAMENCO

Why can’t i walk as far

and smoke more tobacco,

or play my Spanish guitar

like Paco,

putting rhythms and feelings

without old ceilings

you’ve never heard

before in a word.

life is flamenco,

to come and go

high and low

fast and slow-

she loves him,

he loves her

and their shades within

caress and spur

in a ride and dance

of tempestuous romance.

outback, in Andalusian ease,

i embrace you, like melted breeze

amongst ripe olive trees-

dark and different,

all manly scent

and mind unkempt.

like i do,

Picasso knew

everything about you

when he drew

your elongated arms and legs

around me, in this perpetual bed

of emotion

and motion

for these soft geometric angles

in my finger strokes

and exhaled smokes 

of rhythmic bangles

to circle colour your Celtic skin

with primitive phthalo blue

pigment in wiccan tattoo

before entering

vibrating wings

through thrumming strings

of wild lucid moments

in eternal components.

i can walk as far

and smoke more tobacco,

and play my Spanish guitar

like Paco.

Prepared Angela Kosta Academic writer, poet, essayist, literary critic, editor, translator, journalist

Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese, gazetare

Preparato e tradotto in italiano da Angela Kosta Accademica scrittrice, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice, giornalista