Angela Kosta përkthen në dygjuhësh vargjet e poetit Ubaidullo Sanginov


Sot sjellim për lexuesit në Gazeta Destinacioni vargjet e poetit nga Tagikistani Ubaidullo Sanginov.

UBAIDULLO SANGINOV ka lindur në vitin ’75 në qytetin Vahdati, (Taxhikistan). Sanigov ka mbaruar Universitetin arsimor Sadriddin Ainit në Dushanbe,
dega matematikë. Aktualisht Sanginov punon profesor matematike që nga viti 1996. Ubaidullo Sanginov është poet dhe përkthyes shumë i vlerësuar në botë. Poezitë e tij gjithashtu janë përkthyer në mjaft gjuhë të ndryshme ashtu sikurse janë botuar në shumë revista dhe antologji ndërkombëtare. Ubaidullo Sanginov është redaktor i revistës botërore “Miqësia e njerëzve”.
Ai është gjithashtu Anëtar i organizatave të ndryshme kulturore ndërkombëtare.
Temat në poezitë e Ubaidullo Sanginovit trajtojnë: dashurinë, paqen, miqësinë dhe sjelljen e mirë njerëzore.

DO TË DOJA TË ISHTE

Uroj që drejtësia si uji i rrjedhshëm të rrjedhë
Anija e çdo tiranie nga zjarri i përndezur të digjet.

Do të doja një mur të fortë
të kishte anembanë botës
Një mur i madh që rrugën e djallit të bllokonte.

Do të doja që kjo tokë
shumë gjak njeriu të mos pinte
t’i buzëqeshë fëmija babait të tij.

Dashuri të përjetshme do të doja
për botën të kishte.
Gjelbërimin e rrugicës së zemrës
të mbushur me lule dhe borzilok.

Uroj që zjarri i çdo urrejtjeje
përgjithmonë të shuhet
Dashuria dhe përzemërsia
lumturi e pakufishme të jenë.

I lirë dhe i lumtur qoftë çdo ëngjëll
djalli i mallkuar një cep të burgut
le të marrë.

KUALITET I MIRË

Ti je flladi i mëngjesit
sheqer në buzët e mia.
Ti je si hëna, xhevahir i çmuar

Ke qualitetin e një pende të lehtë
madje më të bukur se një pendë.

Ti je kaq simpatike
zemra ime çdo herë fort rreh.

Fjala jote për botën
në gjuhën e të gjithëve është
Sa herë që buzëqesh më e bukur bëhesh.

Emri jot ndër buzë më vjen
tingull zemre dhe shpirti shkakton.
Njerëzimi jot dhe bukuria
të gjithë botën mahnit.

I denjë për lëvdim
edhe një herë fotografinë tënde shikoj.
Ti je e famshme
për bukurinë dhe efikasitetin tënd.

Të gjithë botën shumë herë e kam parë
asgjë nuk ka si ty.
Njeri më të mirë se ti,
askund nuk mund të gjeja
të të shikoj është kënaqësi.

PERIUDHA E JETËS

Jeta ime ishte e humbur,
koha ime ishte e humbur
Për mua, Maji po aq i ftohtë sa Shkurti u bë
gjithmonë të kujtova si një efekt të mëvonshëm
mundimin e varrit e kisha harruar
Mes luleve vetë të zgjodha
Vallë u mërzit nga kjo lulja tjetër?
Nëse shpirti im digjet
unë me kockat e mia mbes
Shpirti dhe trupi im
të djegur nga dashuria jote ishin.
Sa shpejt shkon rinia
dhe dimri në derë troket
në kujtim të rinisë sime
në thellësi të mendimeve të mia
nga gjurmët e erës dhe stuhisë së jetës.
E gjelbra ime pranverore
e verdhë si vjeshta u bë
jeta ime shpejt kaloi, koha ime kaloi sa shpejt.

Oggi portiamo ai lettori di Gazeta Destinacioni i versi del poeta Ubaidullo Sanginov.
UBAIDULLO SANGINOV è nato nel 1975 nella città di Vahdati, (Tagikistan). Sanginov ha studiato all’Università di Sadriddin Aini a Dushanbe, laureandosi in matematica. Attualmente lavora come insegnante di matematica. Ubaidullo Sanginov è un noto poeta e traduttore nel mondo. Le sue poesie sono state tradotte in diverse lingue. e pubblicate in numerose riviste e antologie internazionali. Ubaidullo Sanginov è l’editore della Rivista Internazionale “L’Amicizia delle Persone”. Ubaidullo Sanginov è membro di varie organizzazioni culturali internazionali. Le poesie di Ubaidullo Sanginov parlano di amore, pace, amicizia e buon comportamento umano.

VORREI CHE FOSSE…

La giustizia bramo
sgorgare come l’acqua corrente
La nave di ogni tirannia
il fuoco ardente prendesse.

Un muro forte vorrei
Che da tutte le parti del mondo fosse.
Un grande muro
la strada al diavolo sbarrando.

Vorrei che questa terra
troppo sangue umano non assorbisse
che il bambino a suo padre sorridesse.

L’amore eterno vorrei
per tutto il mondo fosse.
Il verdeggiante del vicolo del mio cuore
pieno di fiori e basilico.

Auguro che il fuoco di ogni odio
Per sempre si estinguesse.
Amore e affetti
Illimitata felicità fosse.

Libero e felice ogni angelo sia
Il dannato diavolo
un angolo di prigione prendesse.

Ubaidullo Sanginov was born in 1975 in the city of Vahdati, Tajikistan. Educational University named after Sadriddin Aini in Dushanbe
graduated with a degree in mathematics. Since 1996, he has been working as a mathematics teacher. Ubaidullo Sanginov is the world’s best poet and translator. His poems have been translated into different languages. Ubaidullo Sanginov’s poems have been published in many international magazines and anthologies.
Ubaidullo Sanginov is the editor of the world magazine “Friendship of  People”.
Ubaidullo Sanginov is a member of various international cultural organizations.
Ubaidullo Sanginov’s poems are about love, peace, friendship, good human behavior, masculinity.

I WISH IT WAS

I wish justice would flow like running water
The ship of every tyranny was caught by burning fire

I wish there was a solid wall around the world
A huge wall would block the path of the devil

I wish this soil did not drink a lot of human blood
The child used to smile at his father

I wish there was eternal love for the world
The green of the alley of the heart was filled with flowers and basil

I wish the fire of all hatred would be extinguished forever
Love and affection were boundless happiness

May every angel be free and happy
Let the cursed devil take a corner of the prison.

GOOD QUALITY

You are the morning breeze and the sugar in your lips
You are like the moon and precious jewel

It has the quality of a lek feather, even more beautiful than a feather
You are so charming and my heart goes out to you every time

Your word to the world is in everyone’s language.
Every time you smile, you become more beautiful

Your name comes to the tongue because of the sound of heart and soul
The whole world was amazed at the beauty of humanity

Worthy of praise
ed, look at your picture one more time.
You are famous for your beauty and efficiency

I have seen the whole world many times, there is nothing like you
I couldn’t find anyone better than you, it’s a pleasure to watch you.

PERIOD OF LIFE

My life was wasted, my time was wasted
For me, May became as cold as FebruaryI 
Always remembered you like a hangover
I had forgotten the torment of the grave
I chose you from among the flowers
Was the other flower upset by this?
If my soul is burned, I am with my bones
Both my soul and my body were
burned by your love
How quickly youth goes and winter knocks
on the door
In memory of my youth in the depths
of my thoughts
From the traces of life’s wind and storm,
my spring green turned yellow like autumn
My life passed quickly, my time passed quickly.

Pregatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike shkrimtare, poete, eseiste, përkthyese dhe gazetare.

Preparato e tradotto da Angela Kosta Accademica, scrittrice, poetessa, saggista, traduttrice e giornalista.