Angela Kosta përkthen në shqip vargjet e poetes hungareze Ilona Lakatos


Sot sjellim për lexuesit në Gazeta Destinacioni vargjet e poetes hungareze Ilona Lakatos

ILONA LAKATOS jeton në Hungari. Ajo është Menaxhere marketingu dhe reklamimi. Ilona merret me shkrime, poezi dhe pikturë. Ajo planifikon dhe zbaton ekspozita virtuale ndërkombëtare. Lakatos është gjithashtu themeluese dhe menaxhere e Galerisë së Artistëve Ndërkombëtarë (CPS), Konsulente Ndërkombëtare e PR {P.L.O.T.S.} ~Revista Creatives (SHBA). Deri tani ajo ka botuar 13 libra. Shkrimet e saj janë botuar gjithashtu në antologji dhe revista të ndryshme si në: Hungari, Sllovaki, Itali, Meksikë, Shtetet e Bashkuara, Trinidad dhe Tobago, etjer… Ajo ka fituar vendin e parë në disa konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare.

ILONA LAKATOS  lives in Hungary.
Qualification: Marketing and advertising manager.
She is engaged in writing and painting
It plans and implements international virtual exhibitions.
“Creating People’s Side Virtual International Exhibition”
Founder and manager of a gallery of international artists (CPS).
International PR Consultant {P.L.O.T.S.} ~Creatives Magazine (USA)
She published 13 books, the novel Lusion.
Her writings were also published in anthologies and magazines: Hungary, Slovakia, Italy, Mexico, United States, Trinidad and Tobago…)
She won first place in several competitions and received awards.
(Beijing Mindfulness Literature Museum 2023 “Zheng Nian Cup” Literary Award – Short Story Award).

AUTUMN MEMORIY

On the wall of my room

cheerful dance in the autumn sunbeam.

Illuminates old pictures,

which have long since been lost

in the gloom of bygone times.

But, now all of a sudden,

everything became new and alive.

Grandpa’s voice rings in my ear,

how scared he was, guarding me.

And only

I was the little kid next door.

But, he still laughed happily at me.

Click suddenly, the little grandson also received

it’s already in the pictures.

But, it was a long time ago

for my hair is already autumn.

But, this player, naughty sunbeam

brought forth the happiness of bygone times.

KUJTIMI I VJESHTËS

Në murin e dhomës sime
e gëzuar vallëzoj nën rrezet e diellit të vjeshtës.
Shkëlqejnë fotot e vjetra,
të cilat prej kohësh kanë humbur
në errësirën e kohëve të shkuara.
Por, tani krejt papritur, gjithçka
bëhet e re dhe e gjallë.
Zëri i gjyshit në vesh më kumbon,
sa i frikësuar ishte,
duke më ruajtur.
E vetmja unë isha
si fëmijë e vogël e afërt
por, ai prapë i lumtur qesh me mua.
Papritmas, tashmë në foto
shfaqet edhe nipi im i vogël.
Edhe pse ishte shumë kohë më parë
sepse flokët e mi tani janë si vjeshta.
Por, duke lodruar
kjo rreze dielli
më sjell lumturinë e kohëve të shkuara.

JOY, LOVE, HUMANITY AND PEACE

There is no peace in your turbulent heart,

you think about tomorrow, about the many difficulties.

You seek the good and the beautiful,

but sometimes only darkness remains for you.

A homeless man walks past you

he doesn’t speak, he just raises his
sad eyes to you and you understand
the silent plea.

Just a little jingle in your pocket,

blushing, you put it in his hand.

He looks up at you gratefully.

There is still humanity and love in the world
he says quietly.

Tears fall from your eyes

and nothing is so difficult anymore

Tomorrow is not hopeless either.

your soul is filled with joy and peace.

GËZIM, DASHURI, HUMANIZËM DHE PAQE

Nuk ka paqe në zemrën time të trazuar,
sepse për të nesërmen mendoj,
për vështirësitë e shumta.
Të mirën dhe të bukurën kërkojmë,
por ndonjëherë vetëm errësira na mbetet.
Një i pastrehë pranë më kalon
ai nuk flet, thjesht sytë e tij të trishtuar
drejt meje ngre
dhe unë e kuptoj lutjen e tij të heshtur.
Vetëm pak tinguj të shkoqurash në xhep,
duke u skuqur, në dorë ia lë.
Ai me mirënjohje më shikon.
Ka ende njerëzim dhe dashuri në botë
thotë në heshtje.
Nga sytë e mi lotët rrjedhin
dhe asgjë nuk duket më kaq e vështirë.
As e nesërmja nuk është e pashpresë
sepse shpirti im
është i mbushur me gëzim dhe paqe.

THE LITTLE BIRD

The little bird has finally landed home,

wandered across gardens, continents,

but he found no peace.

He flew in a roaring storm, in a windstorm,

in sunny meadows,

but he found no peace.

He was looking for a home where he is loved,

as the little child is nicknamed.

but they even shot at him.

The little bird has finally landed,

he was wounded, but he felt it

it’s the sweet smell of a home.

It was just a bird feeder full of seeds,

a loving heart put it out into the garden.

He chirped merrily,

returned here daily.

The little bird could finally rest

and found a home.

ZOGU I VOGËL

Më në fund në shtëpi u kthye zogu i vogël
nëpër kopshte, kontinente endet,
por nuk gjen qetësi.
Midis një stuhie të tmerrshme fluturon,
edhe në furtunë me erë,
në livadhe me diell,
por prapë paqe nuk gjen.
Një shtëpi ku ta duan kërkon,
ashtu siç duhet fëmija i vogël
por mbi të dikush qëllon.
Më në fund në tokë mbërrin zogu i vogël,
tashmë i plagosur,
por akoma e ndjen aromën
e ëmbël të një shtëpie.
Ishte thjesht një ushqyes zogjsh plot me fara,
një zemër mirë e nxori atë në kopësht.
Ai me gëzim cicëron,
këtu çdo ditë kthehet.
Më në fund zogu i vogël
në paqe mund të pushonjë
sepse një shtëpi ka gjetur.

Preparato da Angela Kosta Academica, scrittrice, poetessa, pubblicista, traduttrice, Direttrice sul giornale Dritare e Re  – Nuova Finestra e Vice Direttrice & Vice Caporedattrice su Albania Press.