Angela Kosta-poeti libian Muhammad Gheddafi Massoud me vargjet e tij në shqip


Sot sjellim për të gjithë lexuesit në Gazeta Destinacioni vargjet e poetit nga Libia Muhammad Geddafi Massoud.

Poeti Muhammad Gheddafi M. ka lindur në vitin 1978 në (Gharyan -Libi). Ai studioi teatër dhe u diplomua nga Instituti i Arteve Performuese në Tripoli në vitin 2000. Poezitë e tij, janë botuar në një numër të madh revistash dhe gazetash arabe, dhe kritikët arabë kanë shkruar shumë kritika dhe recensione rreth poezive të tij. Muhammad Geddafi është shumë aktiv në organizatat kulturore dhe humanitare në Libi.

Në vargjet e poetit libian Muhammad Gheddafi M. ndeshemi me një gamë të gjerë retorikash dhe metaforash mjaft pasqyruese, të cilat me përcjelljen shkëlqyese të vargjeve na përçojnë të përjetojmë vibracionin e pashmangshëm në thithjen e asaj çka na bën të përfshihemi tërësisht në botën poetike të autorit. Muhammad na rrëmben me vargjet e tij teksa i përshkojmë magjishëm pa u ndalur, me bindje se gjithçka i përket botës reale. Muhammad Geddafi zotëron një penë e cila ia vlen të vlerësohet dhe promovohet, pasi lirikat e tij mbartin dhe janë të pasura me mjaft retorika e metafora të larmishme.

ESENCA E KOHËS

Mes dyzet tjetërsimeve të botës kam qenë
rrugën e vetmbylljes për tek banorët e shpirtit
deri në rraskapitje mora
duke trokitur në dyert e Gjithësisë.

Dhe Trishtimi i madh
përshkon sekretet e mia.
Oh, ç’peshë që ndjej!
Loti pikon rreth vetes.
Rritet vjeshta e emigracionit
dhe atdheu në një trotuar është kthyer.
Rruga krejt me gjemba
e rënduar nga plakja e lotëve të mi
Kur trenat ndalojnë dhe na marrin frymën.
Hej ti që kalon me këngët e tua
pasagjer që shpejton
për të arritur në Hammocks.
Era e bukës së pjekur t’i zgjon dëshirat
nga dremitja e pafund.
Të gjithë zgjedhim kohën e Hidhërimit
teksa përballemi me esencën e kohës.

PAS ZHGËNJIMIT

E shikoj nuk bie shi
si i marrë vrapoj
i shpërqëndruar nga pasiguria
se pas zhgënjimit ngel veç ëndrra.

PËRRALLË

në prag të një përrallë
bie pulëbardha… në ujë…

MESAZHET

duke lexuar mesazhet
palma e fundit, e padukshme
humbet në luginën e fyejve.

VËSHTRIM I SAJ

na u thanë buzët
nga pamja e vështrimit të saj.

DRUVAR

dru zjarri mbledhin
në diellin e përflakt
duke vënë në shitje
horizontin në ankand.

LUMTURI

e hareshme nga përqafimi
është Lumturia!

DUKE PRITUR  NJË JETË TË RE

Me jehonë e pranoj vullnetin tënd rreth meje
sikur të jetë rreth e rregulloj
pa e lënë të zgjerohet
sepse është e ndaluar.
Duhet gjithmonë të rrijë brenda përmasave kur nga ankthi një babai i afrohet
dikush që e ka zaptuar si hije.
Dehen Padronët e natës
diskutojnë duke folur pa pushuar
nga fillimi deri në fund të festës.
Në pritje të lajmit të ri
dëgjohet britma e fundit,
transformim mashkullor
Mbreti i Vjetër i të Fortëve.
Është Mjeshtri i femrës
kur asnjë mashkull tjetër
nuk ka mbetur në Tokë.

Oggi portiamo a tutti i lettori della Gazeta Destinacioni i versi del poeta Muhammad Gheddafi M. è nato nel 1978 a (Gharyan – Libia). Ha studiato teatro e si è diplomato all’Istituto delle Arti di Spettacolo a Tripoli nel 2000. Le sue poesie sono state pubblicate in un gran numero di riviste e giornali arabi, e critici arabi hanno scritto molte recensioni e critiche positive riguardo ai suoi versi.
Muhammad Geddafi è molto attivo nelle organizzazioni culturali e umanitarie in Libia.

Nei versi del poeta libiano Muhammad Gheddafi M., ci imbattiamo in un’ampia gamma di retorica e metafore piuttosto riflessive, che con la brillante specchio dei versi, ci portano a sperimentare l’inevitabile vibrazione nell’assorbire ciò che ci rende pienamente coinvolti non solo nei pensieri e nel mondo poetico dell’autore. Muhammad ci affascina con i suoi versi mentre magicamente li attraversiamo senza fermarci, convinti che tutto ciò appartiene al mondo reale. Muhammad Gheddafi possiede una penna la quale vale la pena ad apprezzarla e promuoverla, poiché i suoi testi contengono e sono ricchi di diverse retoriche e metafore.

ASPETTANDO UNA NUOVA VITA

Appena annunciata
La tua volontà decisi intorno a me
Come un cerchio lo stringo
senza scioglierlo perché
non si deve espandere nel modo ristretto. Quando l’angusto si avvicina ad un padre
Da chi ci ha messo la sua stessa ombra.
Si ubriacano i Padroni della notte
Cantano il loro discorso
dall’inizio alla fine della festa.
In attesa che avvenga annunciata
la nuova era
sparando il suo ultimo grido,
un farsi mascolino
come il Re Vecchio della sfortuna.
È il Maestro del femminile
quando nessun maschio c’è sulla Terra.

Preparato e tradotto da Angela Kosta poetessa, scrittrice, giornalista, saggista, Direttore sul giornale Dritare e Re – Nuova Finestra, Vice Direttore & Vice Caporedattore sul giornale Albania Press.

Përgatiti Angela Kosta shkrimtare, poete, përkthyese, eseiste, gazetare, Drejtoreshë e gazetës Dritare e Re – Nuova Finestra dhe Zv. Drejtoreshë & Zv. Kryeredaktore e gazetës Albania Press.