Angela Kosta sjell në gjuhën shqipe dhe italiane vargjet e poetes rumune Steliana Natasha


.
Poetja Steliana Natasha ka lindur në Rumani por jeton në Itali që nga viti 2007. Gjithashtu ajo është poete dhe piktore e artit modern. Në Itali ka publikuar shumë poezi në volumin 4 të antologjisë: “Shkrime Poetike”.

 
NË RRUGËN E KOHËS

Në rrugën e kohës përkulet balli

Nën mendime.

Në urnën e Fatit ku sundon Jeta

dhe gjeniu i vdekjes.

Kozmosi mat vite drite në një sekondë.

E ardhmja me të kaluarën ngatërrohet.

A është kjo gjithçka e vjetër?

Apo krejt e re?

Koha Vjen?

Apo shkon?

Nga të gjitha paqartësitë

Kush kujdeset veç Fatit

Nëse kemi veç Rrezen e së tashmes.

Kështu… në pafundësinë e përjetësisë së thellë

Ti kërko ta gjesh të vërtetën tënde!

 
La poetessa Steliana Natasha è nata in Romania ma vive in Italia dal 2007. Inoltre lei è anche pittrice d’arte moderna. In Italia ha pubblicato numerose poesie nel volume 4 dell’antologia: “Scritti poetici”.

SULLA VIA DEL TEMPO

Sulla via del tempo,
si china la fronte
sotto  i pensieri.
Nel urna del Destino
dove governa
la vita e il genio della morte.
Il Cosmo misura
anni luce in un secondo.
Il futuro con il passato si confonde.
È tutto vecchio?
O tutto nuovo ?
Il tempo viene?
O tempo passa?
Di tutte le incertezze
che importa, al Destino
se noi abbiamo solo
il raggio  del Presente.
Cosi…..
Nell’infinita,
profonda eternità,
tu cerca di trovare
la tua Verità.
Poeta Steliana Natasha nascuta in Romania, traieste in Italia din 2007. Deasemenea este si pictor de arta moderna.
In italia a publicat numeroase poesii in volumul 4 de antologie “Scrieri poetice”.

PE CALEA TIMPULUI

Pe calea timpului,
Se apleaca fruntea
Sub gandurile sale.
In urna Destnului
unde guverneaza
viata si geniul mortii,
Cosmosul masoara
ani-lumina intr-o secunda.
Prezent si viitor
se interpun.
E totul nou?
Sau totul vechi?
Timpul vine?
Sau timpul trece?
De toate aceaste  incertitudini
crezi ca Destinul e interesat,
ca doar raza Prezentului avem.
Asa …
In toata aceasta infinita,
profunda eternitate
tu incearca sa gasesti
adevarul tau.

Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta: Zv. Kryeredaktore në Gazetën Ndërkombëtare Albania Press, shkrimtare, poete dhe publiciste.