Apo duani të dini për të kaluarën-Nga Feri Arifi


Në Viti ju pret trashëgimia e madhe kulturore dhe mundësitë magjepse turistike që janë në Anomoravë. Ne duhet udhtojm nëpër kohë që të eksplorojm vendin dhe jo të rrimë në shtëpi e të flasim për monumentët e ndryshme të jashtëzakonshme, secili fshat i mbushur nga këta objekte që janë plot me tregime të së kaluarës!

Le ti zbulojmë vendet e mrekullueshme që do t’i njohim më një epokë të shkuar historike fund e krye shqiptare pa patur tjer kombe në kët vend si psh vetem shqiptarë. Kalaja e Binçës, ajo e Mjakut, e Gërçarit, dhe e Terpezes, e Tanushës ku në të kaluarën këto lokala arkeologjike ishin të njohura si kala për të suguruar rrugen dhe për të kaluar banorët që banin tregti të lirë edhe pse ishin ashtu si qytete, banorët e fshatrave nga të dhënat e tyre dalin edhe shumë vende që nuk i ka as një vend si toponimet shqip dhe vetem shqip, pastaj ato shpellat e Neolitit, Gradina e Lubishtës, Gradina e Goshicës, varre të Etrusve, Pazarishte, Gllaviqica, pastaj ato gjrneralet të vorrosur në rrethe si në Sodovinë të Jerlive e Gërçarë, pastaj shumë vende që i dinë shqiptarët e kurr nuk i diten sllavet e ardhur.

A PO DUANI TË DINI PËR TË KALUARËN

Në Viti ju pret trashëgimia e madhe kulturore dhe mundësitë magjepse turistike që janë në Anomoravë. Ne duhet udhtojm nëpër kohë që të eksplorojm vendin dhe jo të rrimë në shtëpi e të flasim për monumentët e ndryshme të jashtëzakonshme, secili fshat i mbushur nga këta objekte që janë plot me tregime të së kaluarës!

Le ti zbulojmë vendet e mrekullueshme që do t’i njohim më një epokë të shkuar historike fund e krye shqiptare pa patur tjer kombe në kët vend si psh vetem shqiptarë. Kalaja e Binçës, ajo e Mjakut, e Gërçarit, dhe e Terpezes, e Tanushës ku në të kaluarën këto lokala arkeologjike ishin të njohura si kala për të suguruar rrugen dhe për të kaluar banorët që banin tregti të lirë edhe pse ishin ashtu si qytete, banorët e fshatrave nga të dhënat e tyre dalin edhe shumë vende që nuk i ka as një vend si toponimet shqip dhe vetem shqip, pastaj ato shpellat e Neolitit, Gradina e Lubishtës, Gradina e Goshicës, varre të Etrusve, Pazarishte, Gllaviqica, pastaj ato gjrneralet të vorrosur në rrethe si në Sodovinë të Jerlive e Gërçarë, pastaj shumë vende që i dinë shqiptarët e kurr nuk i diten sllavet e ardhur.