Berati etnografia në shekuj-Parashqevi  Sahatçi


Libri :Berati etnografia në shekuj.
Redaktore- Anila Omari.
Recensente- Marela Guga
Redaktoi -Prof. Dr.Andromaqi Gjergji.
Etnografja-

 Andromaqi Gjergji shkruan:
Zonja Parashqevi , unë e lexova dosjen tuaj :

– Keni bërë një punë të madhe dhe me një vullnet të jashtëzakonshëm, për te grumbulluar një material te pasur fotografik qe dokumnton pasurinë e madhe te vlerave kulturore te Beratit dhe i keni plotësuar fotot me informacione e koment ,që ua shtojnë vlerat.
Me këtë pune ju keni renditur veten nder njohësit më të mirë në fushën e kulturës tradicionale te rrethit tuaj, veçanërisht në fushën e veshjeve.

Në shenje respekti i dhurova një dhuratë simbolike.
E mirënjohura Andromaqi me tha:- Unë nuk shitem !
Unë ju përgjigja:- Unë nuk ju blej dot.