Berzat Sadiki-Poezinë mund ta kuptojnë dhe komentojnë vetëm njohësit e letërsisë dhe poetët e kalitur


Poezinë mund ta kuptojnë dhe komentojnë vetëm njohësit e letërsisë dhe poetët e kalitur, të tjerët që s’i njohin këto, mund të gjykojnë pozitivisht apo negativisht, por të dya gjykimet i kanë të pagoditura, intelkti i këtyre nuk mund të ketë qasje për ta kuptuar artin letrar, sisdomos poezinë, e cila shprehet me leksik letrar të veçantë dhe me frymë stilistike, të cilën vetëm autori di më së miri për domethënien e figurave stilistike dhe përfaqësimet e saj.