Berzat Sadiki:Të ngremë dolli


TË NGREMË DOLLI

Të ngremë dolli për gëzim!

Një tjetër për dashuri.

Pastaj, një për mençuri.

ngremë dolli për librat!

Një tjetër për fitoret.

Pastaj, një për shtatoret.

Të ngremë dolli për detin!

Një tjetër për grurin.

Pastaj, një për gurin.

Të ngremë dolli për bukën!

Një tjetër për zemrat.

Pastaj, një për germat.

Të ngremë dolli për kullat!

Një tjetër për votrën.

Pastaj, një për sofrën.

Të ngremë dolli për bjeshkët.

Një tjetër për kepat.

Pastaj, një për djepat.

Të ngremë dolli për atdheun!

Një tjetër për lisat.

Pastaj, një për plisat.

Të ngremë dolli për flamurin!

Një tjetër për arbërorët.

Pastaj, një për dëshmorët.

Të ngremë dolli për besë!

Një tjetër për principatat.

Pastaj, një për shpatat.

Të ngremë dolli për diellin!

Një tjetër për për Iliri.

Pastaj, një për vëllazëri.

Të ngremë dolli për paqe!

Një tjetër për drejtësi.

Pastaj, një për liri.

Të ngremë dolli.

Me lëng trëndafili.

Ndër këngë bilbili.