Berzat Sadiku:”Piktura D.”


Berzat Sadiku:Piktura D.”

Ti nuk ke qenë pranë Isabel de Porcel?

Në buzëqeshje shfaqet e brengosur.

Me shikim ankthor të pa shkëputur.

Mendje të thelluar përtetj.

Flokët e dendura gështenje të hedhura shpinës dhe gjoksit.

Fytyra e bardhë me mollëza të skuqura

fytyrës i japin ndriçim mrekullues.

Ti nuk ke qenë pranë Isabel de Porcel?

Ti, F. mund të krahasohesh me të.

Nga korniza e pikturës hiqe pamjen e saj!

Duke e mbajtur përpara kornizën e zbrazur,

fute kokën në të!

Shkrepe një foto… dy, tri!

Do ta fitosh Kurorën e Dafinës.

Do të quhesh “Piktura D.”

About Post Author