Beso dhe kontrollo-Qerim Muldaka


Qerim Muldaka

BESO DHE KONTROLLO

ZOTIN KURR MOS E HARRO

1

Beso dhe kontrollo

Të ligut mos i beso

Kend mos mashtro

Tandin mos e harro

2

Zotin mos e harro

Veç mirsi ai dhuro

Té këqin ai ta largo

Të gjithé njësoj i do

3

Zoti vono po s.harro

Rrugën ai ta ndrico

Jeten ai t’a lumturo

gjith familjen ta Beko

4

vendose zotin para

Do te prihet e mara

Dité té bahet Nata

Nga ai té vjen urata

5

Kush rri n.punt e veta

Me gezime i shko jeta

Si mjaltin qé ban Bleta

shiqer té dhuro Zemra

About Post Author