Blerina Pëllumbi-Lotët e një gruaje


Njerëzit mund të të gjykojnë, mund të të lëvdojnë dhe ti të kënaqesh, mund të të shajnë dhe ti të trishtohesh.Gjykimi është një formë frike që ruan brenda tij ndërgjegjjen dhe personalitetin e çdokujt nga ne. Por ajo që është më e rëndësishmja për çdo njeri është “Vetëgjykimi”.
Pyesni veten tuaj çdo ditë duke gjykuar në heshtjen tuaj të brendshme veten tuaj, veprimet tuaja para një minute, para një ore, para një dite, para një viti. Kur ju të kini bërë këtë sigurisht çdo ditë ju do jeni një njeri më i mirë.

By Blerina Pëllumbi

About Post Author