Buka e fjala-Nebi Mehmeti


Nebi Mehmeti

Biro

e jotja

buka dhe fjala jote

të vret

mendo kujt po ia jep

Këtë porosi

unë e dëgjoja dhe mendoja

pleqtë i doja

e thënies nuk i besoja

se

e jotja

buka dhe fjala jote

të vret

mendo kujt po ia jep

Po ne kemi fjalë e besë

ushqejmë të mirën

të keqen uria e vret

Jemi mendjematur

e ndergjegje zgjuar…

Kjo mençuri

brez pas brezi

vjen edhe te na

E vjetër

shumë e vjetër

askush nuk e din

sa ështlë e vjetër

Të gjthë thonin

se buka në sofër dhe fjala e folur

janë të shenjta

dhe shenjtri e tyre

edhe vret

mendo bir kujt po i jep

bukë e fjalë