Çmimet letrare Naji Naaman 2024. Dy autorë shqiptarë midis fituesve


Bujar Tafa dhe Hasan Kurti (pas vdekjes) janë dy fituesit nga Shqipëria. Krijuar në vitin 2002, çmimet letrare Naji Naaman u jepen autorëve të veprave letrare më të emancipuara në përmbajtje dhe stil, me qëllim ringjalljen dhe zhvillimin e vlerave njerëzore.

Naji Naaman Literary Prizes 2024

(74 new prize winners)

With 3616 participants in competition, from eighty countries, writing in thirty five languages and dialects, the twenty second picking season of Naji Naaman literary prizes (2024) rewarded 74 new prize winners.

Me 3616 pjesëmarrës në konkurs, nga tetëdhjetë vende, me krijime të shkruara në tridhjetë e pesë gjuhë dhe dialekte, sezoni i njëzet i dytë i përzgjedhjes së çmimeve letrare Naji Naaman (2024) vlerësoi 74 fitues të rinj të çmimeve.

MERIT PRIZES (ÇMIME PËR MERITË):

Amal Makhoul (Lebanon);

Awad Mohsin Awad Alawd (Yemen);

Doina Guriţǎ (Romania);

Marie-Elisabeth Pirra (South Korea/France);

Rana Alam Makhoul (Lebanon/France).

CREATIVITY PRIZES (ÇMIME PËR KRIJIMTARINË):

Abdallah Nouri Alias (Iraq); Abdelhakim Oukefil (Algeria); Abeer Darwish (Egypt);

Alexandra Sołtysiak (Poland);

Ali Faouri (Jordan);

Aminur Rahman (Bangladesh);

Bujar Tafa (Albania);

Claudia Hernández de Valle-Arizpe (Mexico);

Doina Ruşti (Romania);

Dorina Brânduşa Landén (Romania/Sweden);

Dusǎn Varićak (Serbia);

Fernando Díaz San Miguel (Spain);

Filomina Domini (Italy);

Georgeta Minodora Resteman (Romania);

Ghazaleh Nabhani (Iran);

Hassanal Abdullah (Bangladesh/USA);

Hind Zituni (Syria/USA);

Hristo Petreski (North Macedonia);

Ibrahim Hafiz (Saudi Arabia);

Ibtissam Mohammad Al-Barghouty (Palestine);

Imad Younis Féghali (Lebanon);

Irma Nimbe Salcedo Rock (pen name Rocknimbe) (Mexico);

Juan Manuel Esquivel García (Mexico);

Julien Miavril (France);

Lamberto Garzia (San Remo – Italy);

Manas Bakshi (India);

Michel Letang (France);

Mohammad Khdair (Draghma) (Jordan);

Niloy Rafiq (Bangladesh); Noëlle Arnoult (France); Noha At-Taranissi(Egypt);

Nora Moubarak (Lebanon/France); Philippe Tiémassa-Grey (Ivory Coast);

Sana Richa Choucair (Lebanon); Swapna Behera (India);

Sylvie Riesco Bernier (Spain);

Yang Jijun (China).

HONOR PRIZES FOR COMPLETE WORKS (ÇMIME NDERI PËR VEPRA TË PLOTA):

   Ahmad Al-Khatib (Palestine/Jordan); Bengt Berg (Sweden);

Dinos Koubatis (Greece);

Dragan Jovanović Danilov (Serbia);

Eldar Akhadov (Azerbaijan);

Freddy Alfred Nazareth Ňáňez (Venezuela);

George Wallace (USA); Giuseppe Vetromile(Italy);

Gu Gang (China);

Jeanette L. Clariond (Mexico/Lebanon);

Joseph Élie Kahale (Syria/France); Julio Correa (Brazil);

Julio (César) Pavanetti (Gutiérrez) (Uruguay/Spain);

K. V. Raghupathi (India);

Li Ziguo (pen name Xi Cun) (China);

Manzar Hussain Akhtar (Pakistan);

Metin Cengiz (Turkey);

Miraš Martinović (Montenegro); Mona Gamal El Dine (Egypt/France);

Philippe Pichon (France);

Rahim Karim (Karimov) (Kyrgyzstan/Uzbekistan);

Rohini Behera (India);

Salim Tanos Antoury (Lebanon/Cyprus);

Sungrye Han (South Korea);

Xue Xixiang (China).

AND, OUT OF COMPETITION (DHE, JASHTË KONKURSIT):

Ahmed Belhaj Ayah Ouarham (Morocco);

Balkis Al-Milhim (awarded for the second time after 2012, Saudi Arabia);

Driss Allouch (awarded for the second time after 2004, Morocco);

Driss Haidar (Morocco);

Hasan Kurti (awarded posthumous, Albania);

Muhannad (Yehea Hassan) At-Takriti (awarded for the second time after 2011, Iraq).

GENIUS PRIZE (PREMIO GENIO):

Joseph Bou Charaa (Joseph Sopholaos) (granted for the fourth time since the launching of the prizes in 2002, Lebanon).

***

During next August, laureates will find their chosen texts printed (integrally or in part) in the prizes’ yearbook within the free of charge literary series published by Naji Naaman Foundation for Gratis Culture (FGC), and shall receive an appropriate attestation granting them the honorary title of member of Maison    Naaman pour la Culture.

Released in 2002, Naji Naaman literary prizes are awarded to authors of the most emancipated literary works in content and style, aiming to revive and develop human values.

Gjatë muajit gusht, laureatët do t’i gjejnë tekstet e tyre të zgjedhura të shtypura (të plota ose të pjesshme) në librin vjetor të çmimeve brenda serisë letrare falas të botuar nga Fondacioni Naji Naaman për Kulturën Gratis (FGC) dhe do të marrin një vërtetim të përshtatshëm që u jep atyre titullin e nderit të anëtarit Maison Naaman pour la Culture.

Krijuar në vitin 2002, çmimet letrare Naji Naaman u jepen autorëve të veprave letrare më të emancipuara në përmbajtje dhe stil, me qëllim ringjalljen dhe zhvillimin e vlerave njerëzore.