Copat e shpirtit-Sonja Petro


Sonja Petro

Copat e shpirtit

I mblodha copat e shpirtit

me te formova nje mur

aq sa vetë keshtjellat do te me kishin zili

i mbodha copat e shpirtit

per te te ruajtur brenda atij “rrethimi” o dashuri

dashuri që e shkele me kembët e tua

ti o njeri .

Një ditë do të kesh mëshirë për veten

që copëtove këtë brishtësi

por ti nuk e di … nuk e di

se femra është ajo lule qe sa më shumë ti e krasit

aq më shumë lulëzon sythi i ri

i ri plot jetë e mirësi .