Dafiola Nepravishta-Gjysmë


Gjysmë

Harkohen netët

Në gjysmëhënë

Në aureolën e saj

Mbledh luleyje

Ku të shkoj për të kapur gjysmëdritën?

Shëtis në gjysmërrugë

Mbledh gjysmayjesh

Me to si fanar …

Ndricoj gjysmën time

Që nuk e shquanit dot.

Plotësoj gjysmëëndrrën

Që më pret pas natës së qelqtë

Duke pritur mëngjesin

Shfaqem e tëra

E plotë….pa gjysma.