Dallgë-Arben Zeqo


Arben Zeqo

E gjurmët qe mbeten pas !

Përballuar njohjesh te gabuara ,

fat tjeter … kërkova te zgjedh kësaj here .

Eci te prek’ ngrohje e te vërteta dashuri Miqësi ,

kalldrëmeve … me te panjohura Mistere !

Botë ne provë e ëndërrime ,

ditarë mbetur shkëputur kujtime .

Ne te zgjedhura .

E … zhgënjime !

Dallgët qe ndjekin pas gjurmëve vrapojnë .

Ditët nxitojne .

Ne Jetën e shkurtër EVULOJME .

Leme hapat ne UDHETIMIN Tone .

Nje jete e tere ne test – PROVE .

Ne boten tjetër me se gënjeshtër …

do t ‘kuptojmë nje ASGJE !

Nje ” shishe hiri ” do fitojmë ,

dhe … na ishte NJEHERE nje Zë .

Ndaj ti qe ecen e gjithnjë baret o njeri .

Fali botes ne hapat qe le pas …

mbill pak DASHURI !

Devoll Emigrantos !

London .