Delja nënë:Preng Maca


Delja nënë

(baladë)

Na kishte bariu një dele të urtë,

që syri si njeri i vështronte

bënte çdo vit nga një qingj të botë,

po asnjë nuk i rronte.

Shteti qingja të vogël ajo i lindi

asnjë nuk u rrit në vathë,

çdo vit ia kalbte nën dhe pylli

mes lisash të lartë.

Blegerinte delja nga dhimbje blegërinte :

“si nuk i rroj as dhe një qingj!?”

bariu gjuhën e saj nuk e dinte

dhimbjen jo, natyrisht.

Mendoj, ajo s’është nënë e mirë

të vegjlit nuk i donte aspak,

thikën ia vuri një ditë në grykë

nuk doli asnjë pikë gjak.

Kur ia hapi zemrën në zemër ajo kishte

shtatë plagë shtatë vrima,

dhimbje e nënës në plagë kthyer ishte,

si nëpër shtatë fyej blegërinin shtatë qingja!