Deti më i bukur në botë…Fatbardha Budini


Deti më i bukur në botë është ai i ëndërruari dhe i pa vizituari.

Fëmija më i bukur është ai ende i pa rrituri.

Ditët tona më të bukura janë ato,që ende si kemi jetuar.

Fjalët më të bukura janë ,ato që vetëm i kemi ëndërruar.

Të mendosh të kesh një jetë të bukur duhet të jetosh me shpresë.

sepse pa shpresë çdo njeri mund të vdes.

Kemi dëgjuar këngët më të bukura në këtë botë,

por melodia më e bukur është kur fëmija i vogël kur belbëzon.

Këngët në këtë jetë më nuk dua ti dëgjoj,

këngët e mia të preferuara vet dua ti këndoj.