Deutetët e krajlisë!Shkruan: Sami Arifi


Shkruan: Sami Arifi

Deputetët e krajlisë,
përfaqësues të shqiptarisë!
Kundër reformave ageare,
kolonë t’vendosur n’tokat e shqiptarëve!

U ankuan te krajli kundër kolonizimeve serbiane,
peshqeshe i çuan qilima dhe jane!
U graduan nga krajli i Serbisë,
morën dhuratë kuti duhani t’krajlisë!

Kolonizatorët n’Kosovë veç sa u shtuan,
te krajli delegacioni ynë u mashtruan!
Me Popoviqin delegacion se jo mahi,
shkuan te krajli i hynë n’shtëpi!
Urojmë Zotin si atëherë,
mos t’na vije dimër as verë!

Ajo kohë s’ishte t’krenohemi,
uroj tani vetë t’korrigjohemi!…
Mos t’krenohemi me padie,
t’bëhemi vetë zot shtëpie!
Ca tantë për t’huaj me krajl e mbret,
ata na sollën veç termet!…