Dhe Zoti shqip komunikon-Nijazi Kastrati


Nijazi Kastrati

Shqipëri e bukur, i yni mëmëdhe

Je vend i shqiponjave që fluturojnë mbi re,

Perëndia të vendosi Ty në këtë hapsirë

Dhe në Ty krijoj njerëzit më të mire.

Jug e perëndim, lindje e veri

Ngado je e mveshur me shumë pasuri,

Nëntoka me ari dhe me xehe shumë

Por, fatkeqësisht ende kemi mbetur

n’ gjum.

Detin gjërë e gjatë, pasuri kulmore

Fusha aq të bukura , po dhe shumë pjellore,

Ti je më e bukura, je Lule Europe

Çdo armik synon një pjesë të kësaj toke.

Je djepi kulturës dhe për popujt tjerë

E nënçmuar, e përbuzur ndër shekuj për herë,

E coptuar mbete ende në këtë shekull

Shumë troje tua jashtë kufirit mbetur.

Me gjuhë të ëmbël, të pastër si loti

Gjuhë, me të cilën komunikon dhe Zoti,

Gjuhë shumë e bukur, e ngrohtë posi rreze

Komunikoi Kastrioti dhe Nëna Tereze!