Dikur e sot-Jashar H Selmanaj


Dikur e sot

1.

Ishim të gjithë të bashkuar

Sot të ndarë dhe copa copa

Dikur askush nuk isht i hutuar

Sot shpirti e zëmëra gropa gropa.

2.

Dikur nderi e brente njeriun

Dhe sot nuk qanë kokë askush

Përqafohen më djallin edhe ariun

E ngritë hunden e thotë jam dikush.

3.

Dikur kishte besë të pa fjal

Sot s’ ka nderë të ofendojnë

Nuk e di a është fëmër apo djal

Ah, të gjitha të zezat i prefërojnë.

4.

Dikur kishtë traditë e krenari

Sot nuk e di kush, se ku ndalon

Humbën të gjitha dhe s’ ka bujari

Në popullin tonë gjthë çka po qalon.