Dimri dhe zogjtë-Sheqere Sina


DIMRI DHE ZOGJTË

Mjegulla e dendur,
Diellin ka errësuar.
Era e fuqishme
degët ka rrëzuar…

Zogjtë rrëqeth i ftohti,
në pemë të vetmuar.
Foletë u janë prishur,
mbetën të pastrehuar…

Ky dimër i egër
Zogjtë i pakësoj,
Zogj të plagosur,
Përtokë po shikoj…

Ciceron ciu, ciu zogu i lënduar,
kërkon për ta ndihmuar…
Po zogjtë janë shumë,
Të gjithë s’i ndihmoj dot unë.

Dhe iu luta zotit t’i ndihmoj,
Dimrin e egër ta qetësojë.