Dr. Mahbubur Rahman me vargjet e tij në dygjuhësh të përkthyer Nga Angela Kosta


Dr. Mahnubur Rahman, është Sekretar i Përgjithshëm i Institutit Ndërkombëtar të Paqes dhe Drejtësisë. Ai ka kryer dhe mbaruar studimet dhe Masterin në Universitetin Botëror American (World University dhe American), Universitet i Pavarur (Independent University) në Kaliforni (SHBA) i cili është universiteti më i njohur në botë. Dr. Mahbubur është i angazhuar në shumë organizata sociale dhe rinore, duke përfshirë të drejtat e njeriut dhe qeverisjen pozitive, aksesin në drejtësi dhe paqe, promovimin e lëvizjes rinore, promovimin e ushqimit organik dhe dialogun kundër korrupsionit. Ai është organizatori i të rinjve në Bangladesh, Drejtori Ekzekutiv i SDO. Dr. Mahbubur Rahman, mori çmim nga vetë Presidenti i Republikës Popullore të Bangladeshit, Avokati i Pasurive të Patundshme, Abdul Hamid. Organizata e Rinisë në Londër i Sekretariatit të Commonwealth-it  organizoi një event madhështor për Dr. Mahbubur Rahman, në Hotel Western, Gulshsn, Dhaka për marrjen e çmimit si Presidenti Medel i organizatës më të mirë rinore në Bangladesh. Në këtë event ishte i pranishëm edhe Abhik Sen, Shef i Divizionit të Rinisë, Opeyemi Abebe Këshilltar Tregtar i Sekretariatit të Komonuelthit të Mbretërisë së Bashkuar. Dr. Mahbubur është gazetar, dhe Drejtor i gazetës The Daily Global Nation si edhe i gazetës The Weekly Barta Bazar. Atij i pëlqen të komunikojë dhe të bashkëpunojë me organizata kombëtare dhe ndërkombëtare ndaj është shumë i interesuar të bashkëpunojë edhe në Kosovë e Shqipëri.

GËZUAR DITËLINDJEN

Le ta festojmë këtë ditë
Ku shumë dashuri po të shpreh
Zemrën time do të doja të hapja
Duke të uruar: Gëzuar ditëlindjen!

T’u plotësoftë dëshira
Falë Zotit të Plotfuqishëm dashamirës
Qoftë paqe me shumë dritë në shpirtin tënd
Ruaje lumturinë në mendje!

Urimet e mia më të mira për ty
Kjo është ajo që lutem në çdo moment
Zemrën time do të doja të hapja
Duke të uruar: Gëzuar ditëlindjen!

Ta kam borxh për buzëqeshjen tënde
Jam shumë i magjepsur
Zoti të dhëntë shëndet
Le të qëndrojmë të bashkuar!

Ji e mirë me çdo qenie njerëzore
Pa arrogancë çdo ditë
Sot zemrën time do të doja ta hapja
Duke të uruar: Gëzuar ditëlindjen!

ANGELA KOSTA TRADUCE I VERSI DI MAHBUBUR RAHMAN

Dott. Md Mahbubur Rahman ha completato i studi e il master sullo sviluppo con 110 e lode, presso l’American World University e l’American Independent University, California, USA di cui è la più conosciuta al mondo e la più grande e migliore università del mondo. Rahman è impegnato con molte organizzazioni sociali e giovanili, cosi come anche nei diritti umani, nell’accesso alla giustizia e alla pace, nella promozione della leadership giovanile, nel movimento per gli alimenti biologici e nel dialogo anti-corruzione. In qualità di miglior organizzatore giovanile di Bangladesh, il Direttore Esecutivo della SDO, Dott. Mahbubur Rahman, ha ricevuto il Premio dal Presidente della Repubblica Popolare di Bangladesh, Difensore Dei Beni, Abdul Hamid, il quale consegnò il premio al Dottor Mahbubur Rahman. La Divisione giovanile londinese del Segretariato di Commonwealth offrì una grande ovazione Dr. Mahbubur Rahman, presso l’Hotel Western, Gulshsn, Dhaka – Bangladesh per aver ottenuto dal Presidente Medel, il premio come la migliore organizzazione giovanile di Bangladesh, di cui era presente anche il membro Abhik Sen, Capo della Divisione Giovani, Opeyemi Abebe, Consigliere per il Commercio del Segretariato del Commonwealth del Regno Unito. Mahbubur Rahman è giornalista, Direttore di The Daily Global Nation e The Weekly Barta Bazar. A lui piace interagire con organizzazioni nazionali e internazionali.

BUON COMPLEANNO

Festeggiamo questa giornata
Ove tanto amore esprimo
Il mio cuore vorrei aprirti
Augurandoti: Buon compleanno.

Che il tuo desiderio sia esaudito
Grazie al Dio Onnipotente così benevolo
Sia pace con tanta luce nella tua anima
La felicità tieni in mente.

I miei migliori auguri per te
È ciò che prego ogni istante
Il mio cuore vorrei aprire
Augurandoti: Buon compleanno.

Lo devo per il tuo sorriso
Sono assai affascinato
Che Dio ti mantenga in salute
Restiamo ben uniti!

Sii buona con ogni essere umano
Senza arroganza ogni giorno
Oggi vorrei aprirti il mio cuore
Augurandoti: Buon compleanno!

Përgatiti dhe përktheu Angela Kosta Akademike, shkrimtare, poete, eseiste, kritike letrare, redaktore, promovuese, gazetare

Preparato e tradotto in italiano da Angela Kosta Accademica scrittrice, poetessa, saggista, critica letteraria, redattrice, traduttrice, giornalista