Dritën e shpirtit!Fatbardha Zirka Menaj


Fatbardha Zirka Menaj

Dritën e shpirtit,” mos e ngjyros në të zi”

Edhe pse” do t’ doje shumë …

Si hija e natës të ta kafshoje gjithkundë

Embrion në shpirtin” tim” spithë metaorësh

Dritën e shpirtit,” mos e mbytë ne errësire.”

Edhe pse ,do t’ doje shumë…

Ta fundosje në shtratin e thellë të oqeanve

Xixëllonjë do t’vezullonte në vitho do bëhet dritë

Dritën e shpirtë,” nën thëmbrën mos e thërrmo”

Edhe pse, do t’ doje shumë…

Si pluhur do jepte shpirtin, pa bër zë

Sepse,një shpirtë i ndrituri, jeton mes”njerëzish “