E mirë e kësaj bote-Robert Mavro


Mos u pendo për këtë botë të mallkuar

Siç erdhe më mbi të nuk do të vish

Sa erdhen me këmbë e me duar

Dhe ikën pa mendje ta dish!

Dhe ata që erdhën në botë të shkalluar

Nuk ishte me të vërtetë ndonjë hata

Shyqyr që nuk e patën kuptuar

Që ishte më e çmëndur se ta!

Thonë që vet dashuria është ashtu

E çmëndur ,magjike dhe hirëplotë

Por po ta krahasonim me gjërat këtu

Mbetet më e mira e të këqiave

Në botë!