Edukata dhe mirësjellja” (Libër për fëmijë e të rinj të shkollave fillore dhe të mesme), Prishtinë 2022)


Lena Graphic
SE SHPEJTI KY LIBËR DO TË DAL NGA SHTYPI I CILI ËSHTË SI UDHËZUES NDRIÇIMTAR PËR FËMIJË, TË RINJ E TË RRITUR
Edukata dhe mirësjellja” (Libër për fëmijë e të rinj të shkollave fillore dhe të mesme), Prishtinë 2022)
Kët libër e botoj Shtypshkronja Lena Graphic në Prishtinë me Drejtor Hajdar Fejzullahun, ku e falenderoj përzemersisht për botimin e këti Libri.
Ky libër tash do e shoh driten e diellit i cili për nga lënda trajton, dhe u drejtohet disa shtresave të lexuesve: fëmijëve dhe të rinjve në radhë të parë, pastaj prindërve dhe mësuesve, nga ana tjetër. Vetë titulli, si Libër e tregon at shkrimin që ju kushtohet fëmijëve e të rinjve të shkollave fillore dhe të mesme”i cili mëton ta përqendrojë vëmendjen e fëmijve.
Faleminderit o i madhi Hajdar Fejzullahu. 

About Post Author