Emri tënd…Valentina Todhri


Unë emrin tënd
e zë rrallë në gojë ,
por në mendjen time
e përsëris shpesh .

Unë emrin tënd
e zë rrallë në gojë,
por sytë e mi imazhin tënd
e vizatojnë lehtë .

Unë emrin tënd
e zë rrallë në gojë,
por në ëndrat e mia
ti vjen për natë .

Unë emrin tënd
e zë rrallë në gojë,
por në zemrën time
e ruaj thellë .
Kjo do të thotë ,
që nëse një ditë
kthehemi në rënojë
Ti do të dalësh
si legjenda mbi kështjellë .