Ëndrrat-Rudina Muharremi Beja


Rudina Muharremi Beja

  · 

ËNDRRAT

Ëndrrat,

ashtu si valët,

ngarkojnë flatrat me dëshira të pafajshme

ngjyra të mrekullueshme

parfume dehëse,

e mërmërimave të përhershme

vrapojnë pareshtur

Mbase për t’u thërrmuar shkëmbijve!

DREAMS

Dreams,

Just like waves,

load their wings with innocent desires

wonderful colors

darkening perfumes,

of permanent murmurs

running incessantly

Perhaps to smash on rocks!

SOGNI

I sogni,

come le onde,

caricano le ali con desideri innocenti

colori meravigliosi

profumi inebrianti,

e ai mormorii di sempre

corrono senza mai fermarsi,

forse, per sbriciolarsi sugli scogli!

Mund të jetë një ilustrim i flutur