Engjëlli-Fatbardha Budini


Një engjëll vendosi të zbresi në Tokë,

njerëzve tu bënte një sprovë.

I veshur si lypës,ai zbriti nga Qielli,

për të parë shpirtin tek çdo njeri.

rrugë i ulur filloi ujë të kërkonte,

kalonin njerëz por askush s’ ndalonte

Dikush e shtynte atë pa mëshirë,

a thua se brenda tij fshihej,një egërsirë.

Një djalë me krah të paralizuar aty kalon,

engjëlli edhe atij ujë,për të pirë i kërkon.

Djali me dorën tjetër një shishe me ujë lypësit i ofron,

engjëlli ia merr ujin dhe me të në fytyrë e ledhaton.

Duart dhe fytyrën e djalit engjëlli e freskoi,

dhe papritur djalin,ai e shëroi.

Djali në fillim shumë u acarua,

veprimi i lypësit,nga ai nuk u kuptua.

Dorën e paralizuar filloi ta lëviz,

zemra e djalit filloi të mbushet me gëzim,

kthen kokën pas lypësit ti japi një falenderim.

Engjëlli u largua tepër i gëzuar,

se misionin e tij me sukses e kishte realizuar.

Djali më në fund,këtë gjë filloi ta kuptoj,

duart drejtë Qiellit ai i drejtoi.

Zotin për këtë mrekulli me zemër e falenderoi.

Mirësi nga Qielli,Zoti në Tokë solli,

njerëzit e sëmur me bekimin e tij i shëroi.

Nëse prej Zotit mirësi kërkoni,

njerëzit e varfër duhet ti ndihmoni.

Nëse prej tyre nuk merrni falenderim,

dijeni prej Zotit një ditë do të keni shpërblim.