Erdhi vjeshte parë-Aferdita Selishtaj


Na iku gushti,

Me vapën e nxehtë,

Shume vapë e madhe,

S’ishë parë ndonjëherë.

Zjarri dynjanë mori,

Të gjithë an e mbanë,

S’mbeti gjë pa djegur

Në fushë e në malë.

Erdhi vjeshte parë,

Me erë dhe me shi,

Dhe frutat në pemë,

I rrëzoj pa bërë mirë.

Qielli u zbraz pa mëshirë,

Çdo gjë e shkatërroj,

Çfarë la zjarri mbrapa,

I mori shiu me valë.

Shiu mbyti dynjanë,

Fshatëra mbuloj me ujë,

As gjë nuk duket mbi të,

Veç një detë pa fund.

Ç’po bëhet o zotë,

Nga dore njeriut,

Bota po shkatërrohet,

O zot, mishiroje njerëzimin

A. K. Selishtaj 7.8.2023