Është e shenjtë familja-Rrahim Billa


Është e shenjtë familja.

Ç’është gjithë kjo dhunë?!…

Nëse je njeri…

Vër trurin në punë.

Kur je egërsirë.

Mes njerëzve ç’kërkon?!…

N’ mal tek një rrëpirë!

Ke vend… dhe jeton.

Të vrasësh… të mbysësh…

Tmerr… veç ta mendosh.

O egërsirë pylli

Pa tru… kafkën bosh.

Kur je egërsirë

Kërko fisin tënd.

Ndër pyje i ke

Mes njerëzve s’ke vend.

Zot me ty çuditem!…

Në kokë si të mbiu?!…

Krijon egërsira

Me fytyrë njeriu.

Bashkë me egërsirat

Kështu të përzjerë.

Ëndërr e trishtuar

Një jetë e pa vlerë.

Të lutemi o zot:

– Do të ishte mirë.

Ta dallojmë nga pamja

Kush është egërsirë.

Mes nesh egërsira!…

Prej tyre po vuajmë.

Egërsinë e tyre

Aq shtrënjt po paguajmë.

STOP! dhunës n’familje

Nuk luhet me shenjtërinë.

Është e shenjtë familja

Për gjithë njerëzinë.

Mars , 2020

Rrahim Billa / Albania

(Të gjitha të drejtat e autorit

janë të rezervuara)