Fatbardha Budi:Familja


Fatbardha Budini

Familja

Familja është si një rreth i ngushtë,

ku lidhja nuk mbaron kurrë,

edhe pse ndonjëherë has në vështirësi,

me kalimin e kohës gjen lumturi.

Familja është e bukur si yjet,

shpesh ajo është gjithmonë aty.

Familja është ajo që të ndihmon,

që të mbështet dhe kujdeset gjithmonë.

Familja është si një libër,

ku fundi nuk është i qartë,

por nëpër faqet e librit,

dashuria e tyre është gjithmonë e artë.

Familja është më tepër se gjithçka,

me dashurinë dhe respektin që tregojnë,

kush janë dhe çfarë bëjnë,

nga njëri-tjetrin e mësojnë.

Familja do të jetë aty gjithmonë,

kush jemi ajo e përcakton,

ka qënë dhe është pjesë e jetës tonë,

deri sa fryma e fundi të na ndaloj.

Fie/18/2/2022

Albania

Fatbardha Budini.:Familja

Familja është si një rreth i ngushtë,

ku lidhja nuk mbaron kurrë,

edhe pse ndonjëherë has në vështirësi,

me kalimin e kohës gjen lumturi.

Familja është e bukur si yjet,

shpesh ajo është gjithmonë aty.

Familja është ajo që të ndihmon,

që të mbështet dhe kujdeset gjithmonë.

Familja është si një libër,

ku fundi nuk është i qartë,

por nëpër faqet e librit,

dashuria e tyre është gjithmonë e artë.

Familja është më tepër se gjithçka,

me dashurinë dhe respektin që tregojnë,

kush janë dhe çfarë bëjnë,

nga njëri-tjetrin e mësojnë.

Familja do të jetë aty gjithmonë,

kush jemi ajo e përcakton,

ka qënë dhe është pjesë e jetës tonë,

deri sa fryma e fundi të na ndaloj.

Fie/18/2/2022

Albania

About Post Author