Fatbardha Budini: Jeta ime


Fatbardha Budini

Jeta ime

Në jetën time kam kaluar shumë vështirësi,
dhe rrallë e e kuptoj bukurinë që më ka sjellë çdo sfid.

Nuk ka rëndësi se sa shumë pengesa kam kaluar,
unë besoj se Zoti është gjithmonë me
mua.

Dhe unë e di se ai na drejton në rrugë të arta,
kështu që unë do të vazhdoj të ecë
përpara.

Pavarësisht sprovave të mia të jetës,
rrugët e mia janë bërë më të lehta prej shpresës.

Ndoshta zgjedhja e rrugës time mund të ket qenë gabim,
por kjo nuk do të thotë që unë do ta ndaloj
këtë rrugëtim.

Ndoshta ndonjëherë mendje dhe zemra ime mund të kenë devijuar,
megjithatë, engjëjt vazhdojnë që rrugën e drejtë të më drejtojnë.

Engjëjt më tregojnë rrugën që më duhet të ndjek,
shtigjet që më çojnë që të ecë me
shpresë.

Zoti i madhërueshëm më udhëzon këmbët e mia,
mendimet e kësaj bote vijnë më ndjekin
në hapat e mia.

Plani i Zotit kurrë nuk ka për të
dështuar,
me besimin ndaj Tij, rrugën e drejtë unë kam për të vazhduar.

Jeta ime nuk është më e imja,
vetëm me besimin e palëkundur tek Zoti,
do vij tek unë lumturia.
Fier/8/1/2022
Albania